פריט : 180

פולמוס קהלת "בני ישראל " פנקס מסמכים היסטורי על שאלת יהדותם וכשרותם

מחיר פתיחה: $5,000
|
הערכה: $6,000 - $8,000

פולמוס קהלת "בני ישראל "


פנקס מסמכים היסטורי על שאלת יהדותם וכשרותם של קהלת 'בני ישראל' בהודו.

 כולל מכתב השאלה המקורי אותו שלחו ראשי קהלת היהודים בומביי לרבני ארץ ישראל ובגדאד ועוד חומר היסטורי אותנטי בשאלה סבוכה זו.

את הכתבים המקוריים והעתקות בפנקס ההיסטורי שלפנינו כינס וערך ר' דוד סולימאן ששון, חלקם העתקות בכתב ידו, והוא כולל את החומר העיקרי שהיה לפני הרבנים בעת החלטתם בשאלה קשה זו.

1)מכתבם המקורי של ראשי קהלת הודו לרבני ירושלים בחתימת ידם של ר' משה חיים גורג חזן ראשון בבית הכנסת מגן דוד ור' יחזקאל חיים ששון גבאי ביכנ"ס מגן דוד. 2 מכתבים זהים עם חתימות מקוריות.

2) מכתבם המקורי של ראשי הקהלה הנ"ל לרבני בגדאד.

3)תשובת רבני בגדאד. רבי יעקב חיים בן הבן איש חי ודייני בית הדין.

4)תשובת רבני ירושלים.

5)מכתבי רבני צפת אשכנזים וספרדים משנת תר"ל (1870) הקוראים לקרב את בני הקהילה ולא לרחק אותם אם מקבלים עליהם את כל דיני התורה.

6)מכתב רבני טבריה משנת תר"ל (1870) כנ"ל.

7) מכתב מקורי לרבני ירושלים, שאלה בענין הנוסח הנכון בספר תורה בפרשת נח שהיה סופר שרצה לשנות ממה שהיה מקובל בספרי התורה בבומביי. בחתימת ידם של החזן והגבאי הנ"ל.

מס' 1-2 ומס' 7 הם מקוריים כתובים בכתב יד על נייר אורז דק. מס' 3-4 במכונת כתיבה עם תיקונים בכתב יד ומכתבים 5-6 העתקות בכתב ידו של ששון.

24 עמ' 22 ס"מ, כרוך בכריכת בד אדומה. מקור: כתב יד ששון מס' 519 ראה תיאורו באהל דוד ח"א עמ' 206.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •


קהלת 'בני ישראל' בהודו
 קהלת 'בני ישראל' אשר ישבו בבומביי וסביבותיה, היא מן העתיקות שבקהילות יהודי הודו. רבי אברהם פריצול בספרו אגרת ארחות עולם כותב שמקורם בצאצאי עשרת השבטים.
לימים התעוררה שאלת יהדותם וכן חששות לגבי נישואיהם, עיקר השאלה הייתה כיון שהם נישאו כדת משה וישראל אך לא היה אצלם דיני גיטין, יבום וחליצה.
בשנת תרע"ד פנו ראשי קהילת היהודים בבומבי אל רבני בגדאד וארץ ישראל והציגו בפניהם את השאלה הסבוכה והם השיבו 'אסור להתחתן בהם ואיסורם איסור עולם'.
לימים, לאחר שהחלו 'בני ישראל' לעלות מהודו לארץ ישראל, דנו שוב בשאלה זו ורוב הרבנים התירו להנשא להם, לאחר בירור אישי ביחוס המשפחה. (בנימוק, שלפני הרבנים שאסרו לא היה את כל העובדות והפרטים המדוייקים בקשר למנהגי וארחות חיי הקהלה, כמו למשל, שאין ביניהם בעיה של יבום וחליצה כפי שטענו, כיוון שמנהגם היה לפי עדות השד"ר רבי יעקב ספיר, שאשה שנפרדת מבעלה חוזרת לבית אביה ולא נשאת שוב לעולם).• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
×