פריט : 114

תמונה מקורית נדירה ביותר של הוד תואר פני המגיד הקדוש מקוז'ניץ. פולין אמצע המאה התשע עשרה.


'תמונת פני רב האי גאון מופת הדור בוצינא קדישא איש אלוקי קדוש מהור"ר ישראל [בה]מנוח מו"ה שבתי ז"ל מגיד מישרים דק"ק קאוניץ [צ"ל: קאזניץ] עם בנו ממלא מקומו הרב מהור"ר משה זצ"ל'.

בתמונה נראה המגיד יושב עטור טלית ותפילין ליד שולחנו הטהור, יד אחת מונחת על גבי ספר פתוח, והשניה על ראשו של חסיד צעיר הבא לבקש את ברכתו. לצדו יושב בנו ממלא מקומו הרה"ק רבי משה אליקים בריעה, ולצדיו עומדים שני חסידים עטורי זקן ולבוש חסידי אולי נכדיו או המשמשים בקודש.

מאבות החסידות היה המגיד רבי ישראל הופשטיין מקוז'ניץ (תצ"ה-תקע"ה) הנודע בשמו הטוב דער קוזניצ'ער מגיד, והטביע את חותמו על תנועת החסידות לדורותיה, מצעירי תלמידי המגיד ממזריטש, ותלמידם של רבי אלימלך מליז'נסק, רבי לוי יצחק מברדיטשוב ורבי שמעלקא מניקלשבורג.

אלפים נהרו אליו לקבל את ברכותיו, נודע בגאונותו עצומה בנגלה ובנסתר וכבעל מופת. בין תלמידיו נמנים: החידושי הרי"ם, רבי שמחה בונים מפשיסחא, היהודי הקדוש מפשיסחא, בעל מאור ושמש, רבי נפתלי מרופשיץ, הסבא הקדיש מראדושיץ, השר שלום מבעלזא ועוד רבים.

בנו ממלא מקומו רבי משה אליקים בריעה (נפטר: תקפ"ח) הסתיר עצמו מאוד בחיי אביו ורק לאחר פטירת המגיד נודעה גדולתו, החוזה מלובלין ציוה שימשיך את הנהגת אביו באומרו: 'ויהי בנסוע הארון ויאמר משה...'.

אורך:31 ס"מ רוחב: 23 ס"מ. בנוסף לכיתוב בלה"ק שהועתק לעיל, נדפס בשולי התמונה כיתוב בפולנית. מלבד שיקום אמנותי קל בשוליים בצד ימין במצב טוב מאוד.

הדפסה איכותית חדה ובהירה. 

.תמונה דומה עם שינוייים בפרטים ובעיקר ללא תואר פני הרה"ק רבי משה אליקום פורסמה כנראה לראשונה בשנת תרע"ב ובהעתקות שונות, אך זו שלפנינו ייחודית ומקורית  

מחיר פתיחה: $10,000
|
הערכה: $15,000 - $20,000

תמונה מקורית נדירה ביותר של הוד תואר פני המגיד הקדוש מקוז'ניץ. פולין אמצע המאה התשע עשרה.


'תמונת פני רב האי גאון מופת הדור בוצינא קדישא איש אלוקי קדוש מהור"ר ישראל [בה]מנוח מו"ה שבתי ז"ל מגיד מישרים דק"ק קאוניץ [צ"ל: קאזניץ] עם בנו ממלא מקומו הרב מהור"ר משה זצ"ל'.

בתמונה נראה המגיד יושב עטור טלית ותפילין ליד שולחנו הטהור, יד אחת מונחת על גבי ספר פתוח, והשניה על ראשו של חסיד צעיר הבא לבקש את ברכתו. לצדו יושב בנו ממלא מקומו הרה"ק רבי משה אליקים בריעה, ולצדיו עומדים שני חסידים עטורי זקן ולבוש חסידי אולי נכדיו או המשמשים בקודש.

מאבות החסידות היה המגיד רבי ישראל הופשטיין מקוז'ניץ (תצ"ה-תקע"ה) הנודע בשמו הטוב דער קוזניצ'ער מגיד, והטביע את חותמו על תנועת החסידות לדורותיה, מצעירי תלמידי המגיד ממזריטש, ותלמידם של רבי אלימלך מליז'נסק, רבי לוי יצחק מברדיטשוב ורבי שמעלקא מניקלשבורג.

אלפים נהרו אליו לקבל את ברכותיו, נודע בגאונותו עצומה בנגלה ובנסתר וכבעל מופת. בין תלמידיו נמנים: החידושי הרי"ם, רבי שמחה בונים מפשיסחא, היהודי הקדוש מפשיסחא, בעל מאור ושמש, רבי נפתלי מרופשיץ, הסבא הקדיש מראדושיץ, השר שלום מבעלזא ועוד רבים.

בנו ממלא מקומו רבי משה אליקים בריעה (נפטר: תקפ"ח) הסתיר עצמו מאוד בחיי אביו ורק לאחר פטירת המגיד נודעה גדולתו, החוזה מלובלין ציוה שימשיך את הנהגת אביו באומרו: 'ויהי בנסוע הארון ויאמר משה…'.

אורך:31 ס"מ רוחב: 23 ס"מ. בנוסף לכיתוב בלה"ק שהועתק לעיל, נדפס בשולי התמונה כיתוב בפולנית. מלבד שיקום אמנותי קל בשוליים בצד ימין במצב טוב מאוד.

הדפסה איכותית חדה ובהירה. 

.תמונה דומה עם שינוייים בפרטים ובעיקר ללא תואר פני הרה"ק רבי משה אליקום פורסמה כנראה לראשונה בשנת תרע"ב ובהעתקות שונות, אך זו שלפנינו ייחודית ומקורית  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
×