פריט : 108

'סדר תפלת ישראל. ירושלים תר"ב [1842] עותק נאה. המה נדפסים במקום קדוש

מחיר פתיחה: $7,000
|
הערכה: $8,000 - $12,000

'סדר תפלת ישראל. ירושלים תר"ב [1842] עותק נאה.

המה נדפסים במקום קדוש ועל ידי ישראל קדושים'

 הסידור הראשון שנדפס בירושלים

סידור תפילה לימות החול ושבתות השנה כמנהג קהלות הספרדים עם סדר תיקוני שבת, פיוטים דינים ומנהגים 

סידור חשוב ונדיר זה הוא סידור התפלה הראשן שנדפס בעיר הקודש ירושלים.

בדף האחרון לוח השנים לשנות תר"ג-תר"ו [1843-1846] הלוח הראשון שנדפס בירושלים 

בתוך הקדמתו מגולל ר' ישראל ב"ק קצת מקורות בית דפוסו בצפת וירושלים וכותב בתוך דבריו
'ובטוח אני בה' יתברך שכל מי שיתפלל מתוך סדר תפלה הנדפסת פה עיר הקודש שיעלה תפילתו דרך הררי אל ולא יעכב ח"ו שום שטן בינו לבין קונו כי המה נדפסים במקום קדוש ועל ידי ישראל בני קדושים…'.

הסידור נדפס בבית דפוסו של המדפיס הירושלמי הנודע רבי ישראל ב"ק ובראשו נדפסו הסכמות היסטוריות מרבני ארץ ישראל ובראשם הסכמת הרה"ק רבי אהרן משה מגזע צבי אבי הישוב החסידי בירושלים..

ירושלים תר"ב [1842] קנב דף 14 ס"מ. כתמי שימוש, מצב טוב, כריכה חדשה נאה.

ש, הלוי, ספרי ירושלים הראשונים מס' 4


• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם בווצאפ >>>
×