פריט : 64

כתב יד . קטעים מספר משנה תורה להרמב"ם. תימן 1350בערך


שרידי דפים מספר משנה תורה להרמב"ם - ספר נזיקין, כתיבה תימנית נאה מהמאה הארבע עשרה.


כידוע כתבי היד של ספר משנה תורה להרמב"ם של בני תימן הם בני סמכא יותר מכולם, מפורסמת הקפדתם ודייקנותם שלא לשנות מאומה בהעתקתם, מה גם שהם קיבלו את הרמב"ם כרבם, ועיקר לימודם במשך הדורות היה בו.

שלשה דפים כתובים משני צדי הדף (סה"כ: 6 עמ') 2416 ס"מ, 23 שורות.

מחיר פתיחה: $4,000
|
הערכה: $5,000 - $7,000

כתב יד . קטעים מספר משנה תורה להרמב"ם. תימן 1350בערך

שרידי דפים מספר משנה תורה להרמב"ם – ספר נזיקין, כתיבה תימנית נאה מהמאה הארבע עשרה.

כידוע כתבי היד של ספר משנה תורה להרמב"ם של בני תימן הם בני סמכא יותר מכולם, מפורסמת הקפדתם ודייקנותם שלא לשנות מאומה בהעתקתם, מה גם שהם קיבלו את הרמב"ם כרבם, ועיקר לימודם במשך הדורות היה בו.

שלשה דפים כתובים משני צדי הדף (סה"כ: 6 עמ') 2416 ס"מ, 23 שורות.
מצב מצוין.

הכותר 'פרק ראשון' באותיות גדולות
בצבע צהוב- זהב!!
דף 1: תחילת הלכות רוצח מאמצע רשימת הלאווין והעשין עד פרק א הלכה ט. דפים 2-3: הלכות נזקי ממון פרק יג סוף הלכה טו עד פרק יד אמצע הלכה ט.
[מעזבונו של ר' יוסף קפאח]

×