פריט : 16

אוהב ישראל להרה"ק מאפטא דפוס ראשון. זיטומיר תרכ"ג [1863] - דפוס שפירא.

מחיר פתיחה: $1,500
|
הערכה: $2,000 - $3,000

אוהב ישראל להרה"ק מאפטא
דפוס ראשון. זיטומיר תרכ"ג [1863] – דפוס שפירא.


אמרות טהורות על הפרשיות שיצאו מפה איש אלוקים קדוש, אוהב נאמן לבית ישראל הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא.

מספרי היסוד של תורת החסידות.

בהקדמת נכד המחבר הרמ"ז מז'ינקוב הוא מנמק מדוע קרא את שם ספרו של זקנו 'אוהב ישראל'
'כי הוי מרגלי בפומיה דרב, אשר במדה זאת יוכל להתפאר אפילו לפני בית דין של מעלה, אשר אהבת ישראל תקועה בלבו' וכן ציוה שלא לכתוב על מצבתו אלא תואר זה.

עם הסכמות
רבי אהרן מטשרנוביל,
ורבי אברהם יעקב מסאדיגורה.

זיטומיר תרכ"ג [1863] דפוס ראשון. נדפס אצל האחים רבי חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא נכדי הרב מסלאוויטא.

[1], קיז דף. מצב טוב , שיקומים אומנותיים לאורך הספר.
   
סטפנסקי ספרי חסידות מס' 19
סטפנסקי ספרי יסוד מס' 387


– – –
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם
בווצאפ >>>
×