פריט : 129

אגרת ברכות בחתימת יד קדשו של הרה"ק רבי בן ציון הלברשטאם מבובוב בעל קדושת ציון הי"ד .


מכתב נדיר מלא וגדוש בברכות, חתום בחתימת יד קדשו הנאה של האדמו"ר בעל קדושת ציון זצ"ל.

'...הנני מברכו ברפואה שלימה ובהתמדת בריאות השלימות, והשי"ת יזכהו לראות רב נחת מיו"ח שי', ותתחדש עליכם השנה לטובה ולברכה, ותפילותיו יעלו לרצון לפני אדון כל, כנפש ידידו"ש באה"ר [ידידו דורש שלומו באהבה רבה] הק' בן ציון הלברשטאם'.

הרה"ק רבי בן ציון הלברשטאם הי"ד (תרל"א-תש"א) - בן הרה"ק רבי שלמה, נכדו של רבי חיים מצאנז, מגדולי האדמורי"ם בגאליציה לפני השואה. בשנת תרנ"ט נשא בעצת הרבי משינאווא את בתו של הרה"ק רבי שלום אליעזר מרצפרט, בן הדברי חיים, וישב אצל חמיו כחצי שנה. משנת תרס"ה ישב על כסא אביו, הוא הקים מחדש את ישיבת אביו, והקים דור חדש של חסידים, להם דאג ברוחניות וגשמיות. תפילותיו היו ברגש רב, וניגוניו נודעו לשם דבר. בשנת תרצ"ב עבר לטשעבין. בימי החורבן נתפס ונהרג באכזריות הי"ד.

המכתב נשלח אל הרה"צ רבי יעקב ישראל שמערלער – מנכדי הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן, שכן אבי אביו רבי מרדכי ממיקולייב, היה חתן רבי אברהם חיים ממיקולייב, חתן הרה"ק מפרמישלאן [ולכן מכנהו הקדושת ציון בראשית מכתבו:שהיו"ח – שלשלת היוחסין].
טשעבין תרצ"ג [1933] 1423 ס"מ. מצב טוב

מחיר פתיחה: $8,000
|
הערכה: $10,000 - $12,000

אגרת ברכות בחתימת יד קדשו של הרה"ק רבי בן ציון הלברשטאם מבובוב בעל קדושת ציון הי"ד .

מכתב נדיר מלא וגדוש בברכות, חתום בחתימת יד קדשו הנאה של האדמו"ר בעל קדושת ציון זצ"ל.

'…הנני מברכו ברפואה שלימה ובהתמדת בריאות השלימות, והשי"ת יזכהו לראות רב נחת מיו"ח שי', ותתחדש עליכם השנה לטובה ולברכה, ותפילותיו יעלו לרצון לפני אדון כל, כנפש ידידו"ש באה"ר [ידידו דורש שלומו באהבה רבה] הק' בן ציון הלברשטאם'.

הרה"ק רבי בן ציון הלברשטאם הי"ד (תרל"א-תש"א) – בן הרה"ק רבי שלמה, נכדו של רבי חיים מצאנז, מגדולי האדמורי"ם בגאליציה לפני השואה. בשנת תרנ"ט נשא בעצת הרבי משינאווא את בתו של הרה"ק רבי שלום אליעזר מרצפרט, בן הדברי חיים, וישב אצל חמיו כחצי שנה. משנת תרס"ה ישב על כסא אביו, הוא הקים מחדש את ישיבת אביו, והקים דור חדש של חסידים, להם דאג ברוחניות וגשמיות. תפילותיו היו ברגש רב, וניגוניו נודעו לשם דבר. בשנת תרצ"ב עבר לטשעבין. בימי החורבן נתפס ונהרג באכזריות הי"ד.

המכתב נשלח אל הרה"צ רבי יעקב ישראל שמערלער – מנכדי הרה"ק רבי מאיר מפרמישלאן, שכן אבי אביו רבי מרדכי ממיקולייב, היה חתן רבי אברהם חיים ממיקולייב, חתן הרה"ק מפרמישלאן [ולכן מכנהו הקדושת ציון בראשית מכתבו:
שהיו"ח – שלשלת היוחסין].
טשעבין תרצ"ג [1933] 1423 ס"מ. מצב טוב

×