פריט : 118

מכתב ברכות בחתימת יד הרה"ק רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים בעל

מחיר פתיחה: $8,000
|
הערכה: $12,000 - $18,000

מכתב ברכות בחתימת יד הרה"ק רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים בעל קדושת יום טוב. סיגט תרנ"ג [1893] .

'הי"ת ברוב רחמיו וחסדיו ירחם עליו ויאמר לצרותיו די, ויתרומם קרנו ומזלו מהיום והלאה, וישלח לזוגתו… רפואה שלמה במהרה ויכתב ויחתם הוא וביתו לשנת ברכה וחיים טובים…' 


מכתב גדוש ברכות ובסופו שורת סיום בכתב יד וחתימת הרה"ק בעל קדושת יום טוב: 'והנני בזה דו"ש [דורש שלומו]
באהבה חנני' ליום טוב ליפא ט"ב'. 


הרה"ק בעל קדושת יום טוב
(תקצ"ו-תרס"ד) – בנו ממלא מקומו של בעל ייטב לב, ואביהם של בעל עצי חיים, ורבי יואל מסאטמר. מגדולי האדמורי"ם בהונגריה בדורו, וראש המדברים בכל מקום בהנהגת הדור, בדרך שקיבל מרבו המובהק בעל דברי חיים מצאנז. לוחם קנאי לכל דבר שבקדושה, מרביץ תורה לאלפים, ורבים מרבני הדור השכימו לפתחו וחסו בצלו. תורתו בספר קדושת יום טוב על התורה ומועדים, תשובות בהלכה נדפסו בסוף שו"ת דברי יואל. 

סיגט תרנ"ג [1893] גלויית דואר עם סימן קפל באמצע, בצדה השני חיזוק נייר דבר שקוף בסימן הקיפול.

×