פריט : 11

שו"ת מאיר נתיבים להרה"ק רבי מאיר מרגליות. פולנאה תקנ"א [1791] שאלות ותשובות

מחיר פתיחה: $4,000
|
הערכה: $6,000 - $8,000

שו"ת מאיר נתיבים להרה"ק רבי מאיר מרגליות. פולנאה תקנ"א [1791]

שאלות ותשובות בארבעת חלקי השולחן ערוך מאת הרה"ק רבי מאיר מרגליות אב"ד לבוב ואוסטראה.

הגאון רבי מאיר מרגליות מאוסטראה (נפטר: תק"ן) מראשוני בני החבורה הקדושה שדבקו ברבינו הבעל שם טוב ומכנהו בספריו 'מורי ידידי'.

לספר ניתנו הסכמות מגדולי צדיקי החסידות: רבי זושא מהאניפולי, רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבי יוסף מקאמינקא מתלמידי הבעש"ט, ובעל אוהב ישראל מאפטא עוד מתקופת ישיבתו בקולבסוב.


  • בשולי ההקדמה נדפסו חידושים במסכת פסחים מהגה"ק בעל קדושת לוי. כנראה אלו החידושים הראשונים שבאו לדפוס מהרה"ק בעל קדושת לוי

פולנאה תקנ"א [1791]. דפוס ראשון. צז: נו דף. 
מצב טוב מאוד 

שיקום אמנותית בפינה השמאלית של השער עם חסרון מינימלי בטקסט
כריכת עור חדשה ומהודרת.
סטפנסקי ספרי חסידות מס' 313


– – –
יש לך שאלות על פריט זה?
אנחנו זמינים לענות גם
בווצאפ >>>

×