פריט : 94

 מכתב מאת רבי אריה ליבוש ליפשיץ אב"ד סאנטוב ונשיא לשכת היראים בבודפשט

הגאון רבי אריה ליבוש ליפשיץ אב"ד סאנטוב (תקצ"ז-תרס"ה) בן הגאון רבי יצחק נתן ליפשיץ אב"ד סאנטוב חתן הגאון בעל 'שמן רוקח', כיהן כאב"ד סאנטוב על מקום אביו משנת תרל"ד, ומשנת תרמ"ד נבחר בהמלצת בעל שבט סופר ליושב ראש ונשיא הלשכה האורתודוכסית – שומרי הדת דמדינת אונגארן. פעל רבות ונצורות לטובת יהודי הונגריה והעמדת הדת על תילה, ידוע במלחמתו נגד עלילות הדם (בעקבות עלילת טיסא-עסלאר) ובמלחמתו נגד המציצה בפה. [שם הגדולים מארץ הגר מערכת ל אות ה] 


מכתב אל רבי אליהו מנחם גאייטן אב"ד העדיאס - דברי תודה וברכה על ברכותיו של הנמען על מינוייו לתפקיד, עם תקווה ותפילה כי יצליח ה' בתפקידו להרים את קרן הדת בהונגריה.

בודפשט תרנ"ה [1895] 1423 ס"מ. מצב טוב.

מחיר פתיחה: $500
|
הערכה: $1,000 - $1,500
 מכתב מאת רבי אריה ליבוש ליפשיץ אב"ד סאנטוב ונשיא לשכת היראים בבודפשט

הגאון רבי אריה ליבוש ליפשיץ אב"ד סאנטוב (תקצ"ז-תרס"ה) בן הגאון רבי יצחק נתן ליפשיץ אב"ד סאנטוב חתן הגאון בעל 'שמן רוקח', כיהן כאב"ד סאנטוב על מקום אביו משנת תרל"ד, ומשנת תרמ"ד נבחר בהמלצת בעל שבט סופר ליושב ראש ונשיא הלשכה האורתודוכסית – שומרי הדת דמדינת אונגארן. פעל רבות ונצורות לטובת יהודי הונגריה והעמדת הדת על תילה, ידוע במלחמתו נגד עלילות הדם (בעקבות עלילת טיסא-עסלאר) ובמלחמתו נגד המציצה בפה. [שם הגדולים מארץ הגר מערכת ל אות ה] 


מכתב אל רבי אליהו מנחם גאייטן אב"ד העדיאס – דברי תודה וברכה על ברכותיו של הנמען על מינוייו לתפקיד, עם תקווה ותפילה כי יצליח ה' בתפקידו להרים את קרן הדת בהונגריה.

בודפשט תרנ"ה [1895] 1423 ס"מ. מצב טוב.
×