פריט : 9

 מכתב חידושי תורה ארוך מאת רבי דוד וועסעלי ראב"ד פרשבורג. תרע"ז (1917)

מכתב ארוך הכולל חידושי תורה בענין תולש בשבת ועוד ענינים בכתב יד הגאון הצדיק רבי דוד וועסעלי ראב"ד פרשבורג. 

הגאון רבי דוד וועסעלי ראב"ד פרשבורג (תרכ"ח-תש"ב) בן רבי אליהו ברוך וועסעלי בעל קונטרס 'עטרה ליושנה', תלמיד השבט סופר ועוד גדולי הונגריה (ראה שבט סופר יו"ד סי' צז), חתן רבי אבא חייא הירש אב"ד סערעד ומשנת תרנ"ג דיין שם. בשנת תר"פ התמנה לראש הדיינים בפרשבורג, ובענוותנותו ביקש שלא יתארוהו בתואר זה – שאינו ראוי לו. למעלה מעשרים שנה שימש במשרה רמה זו עד פטירתו בשנת תש"ב. מחיבוריו נדפס: שמן ורד – תשובות וחידושים (לונדון תשנ"ח – ראה שם תולדותיו). 

4 עמ'. כל עמוד בגודל: 1423 ס"מ. מצב מצוין.

מחיר פתיחה: $500
|
הערכה: $1,000 - $1,200
 מכתב חידושי תורה ארוך מאת רבי דוד וועסעלי ראב"ד פרשבורג. תרע"ז (1917)

מכתב ארוך הכולל חידושי תורה בענין תולש בשבת ועוד ענינים בכתב יד הגאון הצדיק רבי דוד וועסעלי ראב"ד פרשבורג. 


הגאון רבי דוד וועסעלי ראב"ד פרשבורג (תרכ"ח-תש"ב) בן רבי אליהו ברוך וועסעלי בעל קונטרס 'עטרה ליושנה', תלמיד השבט סופר ועוד גדולי הונגריה (ראה שבט סופר יו"ד סי' צז), חתן רבי אבא חייא הירש אב"ד סערעד ומשנת תרנ"ג דיין שם. בשנת תר"פ התמנה לראש הדיינים בפרשבורג, ובענוותנותו ביקש שלא יתארוהו בתואר זה – שאינו ראוי לו. למעלה מעשרים שנה שימש במשרה רמה זו עד פטירתו בשנת תש"ב. מחיבוריו נדפס: שמן ורד – תשובות וחידושים (לונדון תשנ"ח – ראה שם תולדותיו). 


4 עמ'. כל עמוד בגודל: 1423 ס"מ. מצב מצוין.
×