פריט : 86

כתב המלצה מעניין בכתב יד הגאון רבי יחזקאל בנעט אב"ד נייטרא. נייטרא תר"ז (1847)

הגאון רבי יחזקאל בנעט אב"ד נייטרא (תקפ"ד-תרט"ו) מגדולי מרביצי התורה בדורו, תלמיד שאר בשרו מהר"ם בנעט. בעל 'כתב סופר' אמר בהספד שנשא עליו"כי היה בקי בחדרי תורה, לא פסק פומיה מגירסיה, תורת אמת הייתה בפיהו, חכם עדיף מנביא ונהנו ממנו עצה ותושיה"

כתב ההמלצה כתוב כולו בכתב ידו, וניתן לאחד מתלמידיו אשר 'דחיקא ליה שעתא טובא ובפרט בעת הזאת אשר היוקר יאמיר, והנה הוא הולך לבקש לו מנוח מקום אשר ירווח לו'.

הגאון מנייטרא מעיד שהמוכ"ז הוא מתלמידיו ומאז ועד עתה לא מש מאהלה של תורה, אולם בדבר הלכה לא נכנסתי עמו כי גדרתי בעדי לא לתת כתבי סמיכה, ואם יבקשו ממנו להורות יעמידוהו על הנסיון'ואל יאמרו ולמה לא הביא אתו כתב סמיכה ממני, לזה גיליתי דעתי כי גדרתי בעדי'.

דף בגודל: 1117 ס"מ. מצב טוב.

מחיר פתיחה: $1,000
|
הערכה: $1,500 - $2,500
כתב המלצה מעניין בכתב יד הגאון רבי יחזקאל בנעט אב"ד נייטרא. נייטרא תר"ז (1847)

הגאון רבי יחזקאל בנעט אב"ד נייטרא (תקפ"ד-תרט"ו) מגדולי מרביצי התורה בדורו, תלמיד שאר בשרו מהר"ם בנעט. בעל 'כתב סופר' אמר בהספד שנשא עליו
"כי היה בקי בחדרי תורה, לא פסק פומיה מגירסיה, תורת אמת הייתה בפיהו, חכם עדיף מנביא ונהנו ממנו עצה ותושיה"

כתב ההמלצה כתוב כולו בכתב ידו, וניתן לאחד מתלמידיו אשר 'דחיקא ליה שעתא טובא ובפרט בעת הזאת אשר היוקר יאמיר, והנה הוא הולך לבקש לו מנוח מקום אשר ירווח לו'.

הגאון מנייטרא מעיד שהמוכ"ז הוא מתלמידיו ומאז ועד עתה לא מש מאהלה של תורה, אולם בדבר הלכה לא נכנסתי עמו כי גדרתי בעדי לא לתת כתבי סמיכה, ואם יבקשו ממנו להורות יעמידוהו על הנסיון
'ואל יאמרו ולמה לא הביא אתו כתב סמיכה ממני, לזה גיליתי דעתי כי גדרתי בעדי'.

דף בגודל: 1117 ס"מ. מצב טוב.

×