פריט : 85

הסכמה מאת הגאון הקדוש  רבי צבי הירש שפירא אב"ד מונקאטש בעל 'דרכי תשובה'

גוף ההסכמה כתובה בכתב יד קדשו של בנו ויד ימינו הגה"ק בעל 'מנחת אלעזר' ועליה חתם אביו בעל הדרכי תשובה בכתב יד קדשו.

האדמו"ר רבי צבי הירש שפירא אב"ד מונקאטש נולד בי"א תמוז תר"י לאביו רבי שלמה שפירא אב"ד מונקאטש, בן רבי אלעזר מלנצהוט בנו של הרה"ק בעל "בני יששכר", היה תלמיד מובהק לבעל דברי חיים מצאנז, ומשנת תרנ"ג אב"ד ואדמו"ר במונקאטש לאלפי חסידים, לחם בעוז ותוקף במשכילי הונגריה ובכל נסיון לחדש דברים, ולכן היה מהמתנגדים לייסוד אגודת ישראל. נפטר בב' דחוה"מ סוכות תרע"ד. מחיבוריו נדפסו דרכי תשובה על שולחן ערוך יורה דעה, שו"ת תפארת צבי, באר לחי רואי על תקוני הזהר, ותפארת בנים.

הסכמה בחתימת יד קדשו של הגה"ק בעל 'דרכי תשובה' על ספר עטרת אליהו מאת הגאון החסיד רבי אליהו פרנקל אב"ד ליסקא ולעועלעק עם הערות בנו רבי יצחק פרנקל ממונה כולל מונקאטש בארץ ישראל.
את הסכמתו מסיים האדמו"ר 'ונא לקבל הספר להביא ברכה ונתברך ממעון הברכות וישועות בכלל כ"י בקרוב'.

מונקאטש תרע"ג [1913] נייר מסמכים רשמי: 2214 ס"מ, מצב טוב.

מחיר פתיחה: $8,000
|
הערכה: $12,000 - $15,000
הסכמה מאת הגאון הקדוש  
רבי צבי הירש שפירא אב"ד מונקאטש בעל 'דרכי תשובה'

גוף ההסכמה כתובה בכתב יד קדשו של בנו ויד ימינו הגה"ק בעל 'מנחת אלעזר' ועליה חתם אביו בעל הדרכי תשובה בכתב יד קדשו.

האדמו"ר רבי צבי הירש שפירא אב"ד מונקאטש נולד בי"א תמוז תר"י לאביו רבי שלמה שפירא אב"ד מונקאטש, בן רבי אלעזר מלנצהוט בנו של הרה"ק בעל "בני יששכר", היה תלמיד מובהק לבעל דברי חיים מצאנז, ומשנת תרנ"ג אב"ד ואדמו"ר במונקאטש לאלפי חסידים, לחם בעוז ותוקף במשכילי הונגריה ובכל נסיון לחדש דברים, ולכן היה מהמתנגדים לייסוד אגודת ישראל. נפטר בב' דחוה"מ סוכות תרע"ד. מחיבוריו נדפסו דרכי תשובה על שולחן ערוך יורה דעה, שו"ת תפארת צבי, באר לחי רואי על תקוני הזהר, ותפארת בנים.

הסכמה בחתימת יד קדשו של הגה"ק בעל 'דרכי תשובה' על ספר עטרת אליהו מאת הגאון החסיד רבי אליהו פרנקל אב"ד ליסקא ולעועלעק עם הערות בנו רבי יצחק פרנקל ממונה כולל מונקאטש בארץ ישראל.
את הסכמתו מסיים האדמו"ר 'ונא לקבל הספר להביא ברכה ונתברך ממעון הברכות וישועות בכלל כ"י בקרוב'.

מונקאטש תרע"ג [1913] נייר מסמכים רשמי: 2214 ס"מ, מצב טוב.
ההסכמה נדפסה בספר עטרת אליהו (ירושלים תרע"ג) אך חסרה בחלק מהטפסים – וכנראה הגיע לאחר סיום ההדפסה.

×