פריט : 57

מכתב ארוך ותשובה להלכה מאת הגאון העצום רבי ראובן הלוי אב"ד דננבורג בעל ראש לראובני

'רבינו תם דזמנינו' כך כינו חכמי דורו אתהגאון רבי ראובל'י דננבורגר בעל ראש לראובני (תקע"ז-תרמ"ח), והוא עצמו אמר 'מובטחני שלא אבוש ולא אכלם בתורתי בעולם הבא'!. רבי ראובן היה מגדולי מורי ההוראה בדורו, ובעל בית הלוי ורבי יצחק אלחנן ספקטור אמרו שאין לערער על הכרעותיו. משנת תרל"ט רבה של דננבורג (דווינסק) עד פטירתו. רוב כתביו נשרפו, והנותר לפליטה נדפס בספר תשובותיו ראש לראובני על ארבעה חלקי שולחן ערוך (רבותינו שבגולה עמ' 60). 

מכתב ברכה לתלמידו רבי צבי הירש [וואלק, לימים אב"ד פינסק ובעל כתר כהונה על הספרי] לרגל קבלת הרבנות בקאסעווי, ותשובה להלכה בענין הוצאת ס"ת למפטיר כשנמצא טעות בספר תורה.

[4] עמ' כל עמ' בגודל: 2113 ס"מ. המכתב הוא בכתב ידו וחתימתו, התשובה בכתיבת סופר. מצב טוב.

מחיר פתיחה: $1,000
|
הערכה: $1,500 - $2,000
מכתב ארוך ותשובה להלכה מאת הגאון העצום רבי ראובן הלוי אב"ד דננבורג בעל ראש לראובני

'רבינו תם דזמנינו' כך כינו חכמי דורו את
הגאון רבי ראובל'י דננבורגר בעל ראש לראובני (תקע"ז-תרמ"ח), והוא עצמו אמר 'מובטחני שלא אבוש ולא אכלם בתורתי בעולם הבא'!. רבי ראובן היה מגדולי מורי ההוראה בדורו, ובעל בית הלוי ורבי יצחק אלחנן ספקטור אמרו שאין לערער על הכרעותיו. משנת תרל"ט רבה של דננבורג (דווינסק) עד פטירתו. רוב כתביו נשרפו, והנותר לפליטה נדפס בספר תשובותיו ראש לראובני על ארבעה חלקי שולחן ערוך (רבותינו שבגולה עמ' 60). 

מכתב ברכה לתלמידו רבי צבי הירש [וואלק, לימים אב"ד פינסק ובעל כתר כהונה על הספרי] לרגל קבלת הרבנות בקאסעווי, ותשובה להלכה בענין הוצאת ס"ת למפטיר כשנמצא טעות בספר תורה.

[4] עמ' כל עמ' בגודל: 2113 ס"מ. המכתב הוא בכתב ידו וחתימתו, התשובה בכתיבת סופר. מצב טוב.

×