פריט : 32

תחנה מנחת ערב: דפוס האחים שפירא – זיטומיר תרט"ו (1855) – נדיר

מחיר פתיחה: $1,200
|
הערכה: $2,000 - $2,500
תחנה מנחת ערב: דפוס האחים שפירא – זיטומיר תרט"ו (1855) – נדיר מאד

ספר נדיר ביותר מדפוס האחים שפירא בזיטומיר. לא נרשם באוצר הספר העברי ואינו בספריה הלאומית בירושלים.

"די נייא תחנה האט גימאכט אזו איין אשה צנועה וואש זיא האט גיט גיוואלט מגלה זיין איר נאמין"-
קובץ תחינות. שהתחברו על ידי אישה צנועה וצדיקה, שלא רצתה לגלות שמה.
זיטומיר תרט"ו (1855) דפוס האחים שפירא 76 עמ'. 14 ס"מ. השוליים לא נחתכו באופן אחיד, כך שהדפים בגדלים שונים. מצב מצוין.
כולל תחינות ובקשות לימים נוראים (ר"ח אלול-הושענא רבה), ותפלת אל מלא רחמים לתענית כ' סיון.
×