פריט : 200

משניות סדר נזיקין עם למעלה ממאה ועשרים! קטעי חידושים ארוכים בעצם כתב

מחיר פתיחה: $6,000
|
הערכה: $10,000 - $15,000
משניות סדר נזיקין עם
למעלה ממאה ועשרים! קטעי חידושים ארוכים בעצם כתב יד קדשו הגאון הצדיק פועל הישועות רבי אליהו גוטמכר מגריידיץ

במשניות קדושות אלו הגה ולמד הצדיק מגריידיץ ובשולי הגליונות רשם בעצם כתב יד קדשו הערות וחידושים ארוכים הפרושים על כל הגליון.
בחידושיו נושא ונותן הצדיק מגריידיץ גם בדברי רבי עקיבא איגר בתוספות רבי עקיבא איגר על המשנות שנדפסו לראשונה בהוצאה זו (אלטונה תר"ה).
'הגאון הצדיק הקדוש והטהור מפורסם בעולם ביראתו ובקדושתו המקובל האלוהי' (לשון בעל שואל ומשיב) מוהר"א גוטמכר אב"ד גריידיץ [תקנ"ו-תרל"ה] אשר שקולה נפשו נגד אלפי נפשות בני ישראל הן בתורה וחסידות הן בחכמת הקבלה ואיש מופת הוא' (לשון ידידו רצ"ה קלישר) מגדולי צדיקי הדורות, נודע כאיש פלא ומופת – כעדות גדולי דורו והמונים נהרו אליו לברכה וישועה.
משניות סדר נזיקין כולו עם רע"ב ותוספות יום טוב ותוספות רבי עקיבא איגר – דפוס ראשון. אלטונה תר"ה [1845]. [1],קצה, [2] דף, 27 ס"מ. בצדה הפנימי של הכריכה רשם ר"א גוטמכר את התאריך: כ"ב שבט תרכ"ט. החידושים נדפסו במשניות דפוס ווילנא. בדפים בודדים בלבד פגמים קלים. שמור בתוך קופסא תואמת.

×