פריט : 199

ספר חסידים וספר טעמי המצוות לרקאנטי באזל שמ"א [1581] עם צוואת ר"י

מחיר פתיחה: $2,000
|
הערכה: $4,000 - $6,000
ספר חסידים וספר טעמי המצוות לרקאנטי באזל שמ"א [1581] עם צוואת ר"י החסיד בכתב יד

שני ספרים כרוכים יחד במצבים מעולים: 


1] ספר חסידים – הנהגות חסידות, סדרי תשובה, ותוכחות מוסר לרבינו יהודה החסיד. באזל שמ"א [1581] דפוס שני. [4], קיו דף. 20 ס"מ. מצב טוב.
בסופו 'צוואת רבי יהודה החסיד' בכתב יד אשכנזי מתקופת ההדפסה, בסוף העתקה נרשם בקולופון 'עד כאן מצאתי צוואת החסיד הנ"ל. עוד מצאתי בק"ק פראנקפורט הצוואה הנ"ל בכתב יד ישן נושן, והיה כתוב בסוף הצוואות עתידים יבואו התתרים בארץ אשכנז, ויחריבו אותה ספק לי אם כולה או מקצת'. [המכוון הוא אל גזרות ת"ח-ת"ט].

2]טעמי המצוות – טעמי המצוות על פי הקבלה מאת המקובל הגדול
רבי מנחם ריקאנאטי באזל שמ"א [1581]

דפוס שני. מג, [5] דף.
בדף [1] דברי סיום מאת המביא לדפוס רבי יעקב לוצאטו בעל כפתור ופרח (בזל שמ"א), דף זה נדיר מאוד וחסר ברוב הטפסים הידועים (מ. בניהו יוסף בחירי עמ' רסב). מצב טוב.
שני הספרים כרוכים יחד בכריכת עור עתיקה, עם גב מוטבע בהטבעות פרחוניות בצבע זהב.

×