פריט : 194

צבי לצדיק עם רישום על קבלת הספר בכתב יד הרה"ק רבי שלום

מחיר פתיחה: $500
|
הערכה: $800 - $1,200
צבי לצדיק עם רישום על קבלת הספר בכתב יד הרה"ק רבי שלום משאץ.
קעלין – גרמניה תרפ"ו [1926]


רישום בעלות בכתב יד הרה"ק ובעל המופת רבי שלום משאץ – לונדון על ספר 'צבי לצדיק' מאת הרה"ק רבי צבי אלימלך שפירא מבלאזוב.
בדף שלפני השער רשם האדמו"ר בכתי"ק: מנחה היא למזכרת מאת הרבני הנגיד המפורסם התורני וכו' מו"ה פנחס פריעדמאנן שיחי' מפה מחסידי הה"צ הקו"ט המחבר זללה"ה. חודש ניסן תרפ"ו פה קעלין יצ"ו על נהר הריין, אשכנז.

הרה"ק רבי שלום משאץ (תרל"ה-תשי"ח) נודע כקדוש עליון ורבים שיחרו לפתחו, על מצבתו בלונדון נוהרים רבים להתפלל לישועה.
בהיותו בן כ"ה נתקבל לרבה של שאץ והגליל, ובין תלמידיו היה הגאון רבי מאיר שפירא מלובלין, בשנת תרפ"ז נענה לחסידיו שבלונדון ועבר לגור שם.
ספר צבי לצדיק על חדשי השנה וימים טובים.

קראקא תרפ"ה [1925]. [4], קו דף. 25 ס"מ. מצב מצוין, קרע בגב הכריכה.
×