פריט : 186

חב"ד. כרך גדול בכתב יד עם כשלושים מאמרי חסידות

כתב יד הכולל אוסף קונטרסים מסופרים שונים, ובהם כשלושים מאמרים ותורות מאדמור"י בית חב"ד, בעיקר מכ"ק האדמו"ר מהר"ש מליובאוויטש האדמו"ר הרביעי בשושלת נשיאי חב"ד.
נמצאים כאן גם מאמרים מהאדמו"ר הזקן ומהאדמו"ר האמצעי. וכן מאמר להבין ענין תורת התפילה והתורה [מהרה"ק רבי אהרן הלוי הורוויץ תלמיד בעל התניא בעמח"ס עבודת הלוי]

231 דף 1721 ס"מ. נכתב על ידי ששה – שבעה סופרים, בחלקם נזכר האדמו"ר [מוהר"ש] בברכת החיים וניכר שרובם נכתבו בחיי חיותו. בראש הספר מפתח מפורט לרוב המאמרים, הכל כרוך יחד, מעט כתמים וקרעים בודדים, מצב טוב.

מחיר פתיחה: $1,800
|
הערכה: $3,000 - $5,000
חב"ד. כרך גדול בכתב יד עם כשלושים מאמרי חסידות

כתב יד הכולל אוסף קונטרסים מסופרים שונים, ובהם כשלושים מאמרים ותורות מאדמור"י בית חב"ד, בעיקר מכ"ק האדמו"ר מהר"ש מליובאוויטש האדמו"ר הרביעי בשושלת נשיאי חב"ד.
נמצאים כאן גם מאמרים מהאדמו"ר הזקן ומהאדמו"ר האמצעי. וכן מאמר להבין ענין תורת התפילה והתורה [מהרה"ק רבי אהרן הלוי הורוויץ תלמיד בעל התניא בעמח"ס עבודת הלוי]

231 דף 1721 ס"מ. נכתב על ידי ששה – שבעה סופרים, בחלקם נזכר האדמו"ר [מוהר"ש] בברכת החיים וניכר שרובם נכתבו בחיי חיותו. בראש הספר מפתח מפורט לרוב המאמרים, הכל כרוך יחד, מעט כתמים וקרעים בודדים, מצב טוב.

×