פריט : 184

ספר התניא בחתימת יד קדשו של הרבי מחב"ד רבי מנחם מנדל שניאורסון.

מחיר פתיחה: $10,000
|
הערכה: $12,000 - $18,000
ספר התניא בחתימת יד קדשו של הרבי מחב"ד רבי מנחם מנדל שניאורסון. ברוקלין תשל"ט

אחת ההנהגות המיוחדות שהנהיג הרבי מחב"ד, היא חלוקת התשורות לבאים להתוועדות או ליחידות. הרבי ראה בזה הכרת הטוב לבאים, וגם דרך לקשר ולאחד בין רבבות בני ישראל. פעמים שחילק הרבי בעצמו את הספר בידיו הקדושות, ופעמים שהיה מורה להיכנס ל'מזכירות' לקבל את הספר.
אחת החלוקות הידועות הייתה בשנת תשל"ט, הרבי הורה באותה שנה להדפיס את הספר בברוקלין. לרבים מהם שעברו בחדש תשרי, הוסיף בעת שעברו לקבלת ברכה 'בזכות לימוד זה [בספר התניא] יתקיימו כל הברכות'.
בעותק זה כאמור מתנוססת בעמוד האחרון חתימת יד קדשו של הרבי.
בדף שלפני השער חתם בעל הספר את שמו ומתחתיו הוסיף רישום למזכרת: 'קבלתי לזכרון מהרבי שליט"א בביקורי בשנת תשל"ט.

ספר ליקוטי אמרים תניא – ברוקלין תשל"ט [1979] דפוס צילום של דפוס ווילנא תרצ"ז. [4], 432 עמ' 18 ס"מ. כריכה מקורית, גב מחוזק בדבק בד שחור. מצב טוב.
×