פריט : 166

הגה"ק בעל 'אבני נזר' - תשובתו המפורסמת להלכה ולמעשה בענין 'היתר המכירה' בשמיטה – בחתימת! יד קדשו. (2 חתימות)  כתובה כולה בידי בנו הגה"ק בעל 'שם משמואל'. 
סאכטשוב תרס"ג [1903]

תשובה ארוכה להלכה ולמעשה מאת הגאון הקדוש רבי אברהם בורנשטיין אב"ד סוכטשוב בעל אבני נזר בענין שאלת היתר מכירת הקרקעות לגוי, בשנת השמיטה.
התשובה משתרעת על גבי ארבעה עמודים גדולים, חתימת ידו של ה'אבני נזר''דברי הד"ש וש"ת באהבה הק' אברהם חפ"ק סאכטשאב' נמצאת בסיום התשובה בעמ' 3, ושוב חתימה נוספת בנוסח הנ"ל, בשולי ההשמטה בעמ' 4.
כאמורהתשובה כולה כתובה בכתב יד בנו ותלמידו הגה"ק בעל שם משמואל שסייע בידו בעריכת כתביו והוציא לאור את תשובותיו אבני נזר [וראה גם בסוף ההקדמה לאגלי טל], כתב היד זהה לכתבי ידו של בעל 'שם משמואל'.
השאלה נשאלה על ידי רבי יחיאל מיכל [היילפרין] אב"ד קהילות האשכנזים בטבריה, בשנת השמיטה תרס"ג והייתה נוגעת לראשית ההתיישבות במושבה 'יבניאל'.
התשובה נדפסה בשו"ת אבני נזר יו"ד סי' תנ"ח. אולם בתשובה הנדפסת חסר שם הרב השואל, התאריך, וכן הסיומת בה ההיתר הגורף:'יפה דן, יפה הורה, בכל הפרטים'. [על הרקע לכתיבת התשובה ופרטים נוספים, ראה: תשובת בעל אבני נזר בענין היתר המכירה, המעיין טבת תשע"ז עמ' 31. כתב היד הנדון במאמר שם אינו כתב היד שלפנינו].

2 דפים כתובים משני צדי הדף. דף א' בגודל: 2135 ס"ב דף ב' בגודל: 21*24 ס"מ. שני הדפים שמורים בתוך חלונות פלסטיק תואמים עם מסגרת עור מרשימה, ושניהם יחד בתוך כריכת עור מהודרת שנעשתה במיוחד לשימור תשובה נדירה זו. סימני קיפול, וכן סימני נייר דבק בהירים בקיפולי הדף.

מחיר פתיחה: $30,000
|
הערכה: $40,000 - $60,000
הגה"ק בעל 'אבני נזר' – תשובתו המפורסמת להלכה ולמעשה בענין 'היתר המכירה' בשמיטה – בחתימת! יד קדשו. (2 חתימות)  
כתובה כולה בידי בנו הגה"ק בעל 'שם משמואל'. 
סאכטשוב תרס"ג [1903]

תשובה ארוכה להלכה ולמעשה מאת הגאון הקדוש רבי אברהם בורנשטיין אב"ד סוכטשוב בעל אבני נזר בענין שאלת היתר מכירת הקרקעות לגוי, בשנת השמיטה.
התשובה משתרעת על גבי ארבעה עמודים גדולים, חתימת ידו של ה'אבני נזר'
'דברי הד"ש וש"ת באהבה הק' אברהם חפ"ק סאכטשאב' נמצאת בסיום התשובה בעמ' 3, ושוב חתימה נוספת בנוסח הנ"ל, בשולי ההשמטה בעמ' 4.
כאמור
התשובה כולה כתובה בכתב יד בנו ותלמידו הגה"ק בעל שם משמואל שסייע בידו בעריכת כתביו והוציא לאור את תשובותיו אבני נזר [וראה גם בסוף ההקדמה לאגלי טל], כתב היד זהה לכתבי ידו של בעל 'שם משמואל'.
השאלה נשאלה על ידי רבי יחיאל מיכל [היילפרין] אב"ד קהילות האשכנזים בטבריה, בשנת השמיטה תרס"ג והייתה נוגעת לראשית ההתיישבות במושבה 'יבניאל'.
התשובה נדפסה בשו"ת אבני נזר יו"ד סי' תנ"ח. אולם בתשובה הנדפסת חסר שם הרב השואל, התאריך, וכן הסיומת בה ההיתר הגורף:
'יפה דן, יפה הורה, בכל הפרטים'. [על הרקע לכתיבת התשובה ופרטים נוספים, ראה: תשובת בעל אבני נזר בענין היתר המכירה, המעיין טבת תשע"ז עמ' 31. כתב היד הנדון במאמר שם אינו כתב היד שלפנינו].

2 דפים כתובים משני צדי הדף. דף א' בגודל: 2135 ס"ב דף ב' בגודל: 21*24 ס"מ. שני הדפים שמורים בתוך חלונות פלסטיק תואמים עם מסגרת עור מרשימה, ושניהם יחד בתוך כריכת עור מהודרת שנעשתה במיוחד לשימור תשובה נדירה זו. סימני קיפול, וכן סימני נייר דבק בהירים בקיפולי הדף.
×