פריט : 159

'דור ישרים יבורך ברוב נחת' - מכתב ברכה נדיר מאת הרה"ק רבי

מחיר פתיחה: $5,000
|
הערכה: $7,000 - $9,000
'דור ישרים יבורך ברוב נחת' – מכתב ברכה נדיר מאת הרה"ק רבי משהל'ה משניאווא

מכתב בחתימת יד קדשו של הרה"ק רבי משה הלברשטאם משינאווא וצאנז, בן הרה"ק בעל 'דברי יחזקאל', עם שורת סיום בעצם כתב יד קדשו וחתימתו: 'ידידו דורש שלומו ומצפה לשמוע כ"ט וחפץ בהצלחתו, הק' משה הלברשטאם'.
ברכת מזל טוב לשמחת נישואין 'שזיווגם יעלה יפה ויזכה לראות נחת מהם ומכל יו"ח, דור ישרים יבורך ברוב נחת'.

הרה"ק רבי משה הלברשטאם משינאווא (תר"ג-תרע"ט) נודע בדורו
כפועל ישועות בקרב הארץ, וחסידותו וקדושת הנהגתו היו לשם דבר, היה קדוש מרחם ובינקותו כבר ניבא לו זקנו הדברי חיים גדולות ונצורות. ואביו הרה"ק משינאווא העיד עליו שנולד כולו רוחניות ללא שמץ גשמיות,
היה קדוש ופרוש וצדיקי דורו חרדו לקראתו,

מילא את מקום אביו בשינאווא, ומשנת תרס"ד כיהן כרבה של צאנז. מספר ימים לפני פטירתו החל בכוונות וייחודים, ולא הרשה לאיש להסתכל בפניו, בפטירתו הטבילו במקווה הגה"ק בעל מנחת אלעזר, נטמן באהל בצאנז סמוך לזקנו הדברי חיים.

גלויית דואר משנת תרס"ח יום ה' לסדר את הברכה. מצב טוב. נדיר ביותר.
×