פריט : 15

מכתב בכתב יד קדשו וחתימתו של הרה"ק רבי חיים בצלאל פאנעט. טאשנאד תרכ"ו [1866 ]

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הרה"ק רבי חיים בצלאל פאנעט בו הוא מאשר על איש שגירש את אשתו כדת וכדין בבית דינו, ומתפלא שמבקשים כתב נוסף לאחר הכתב שנמסר ביד הבעל בעת הגירושין. 

הרה"ק רבי חיים בצלאל פאנעט מטאשנאד (תקס"ד-תרל"ד) בנו בכורו של הרה"ק בעל "מראה יחזקאל" מדעש. למד אצל בעל 'חתם סופר' שהחשיבו מאוד, והכיר בו שלגדולות נוצר. בשנת תקצ"ה נבחר לרבה של טאשנאד וכל המחוז, ושימש בכהונה זו ארבעים שנה, עד עלותו לגנזי מרומים בשנת תרל"ד. בדרכו של רבו החתם סופר לחם בגבורה נגד כל נסיון של שינוייים בדת, ונטיה להתבוללות בין העמים. מחידושיו הרבים נדפסו הספרים: דרך יבחר, ים הרחב, אוצר חיים, דברות אש [עיין: החתם סופר ותלמידיו עמ' קמז, אנציקלופדיה לחסידות בערכו, חכמי טראנסילוניה עמ' 164].

דף בגודל 2116 ס"מ. מעט כתמי דיו בהיר בתחתית הדף, בצדו השני חתימות דואר ושאריות חותם שעוה.

מחיר פתיחה: $1,000
|
הערכה: $2,000 - $3,000
מכתב בכתב יד קדשו וחתימתו של הרה"ק רבי חיים בצלאל פאנעט. טאשנאד תרכ"ו [1866 ]

מכתב בכתב ידו וחתימתו של הרה"ק רבי חיים בצלאל פאנעט בו הוא מאשר על איש שגירש את אשתו כדת וכדין בבית דינו, ומתפלא שמבקשים כתב נוסף לאחר הכתב שנמסר ביד הבעל בעת הגירושין. 


הרה"ק רבי חיים בצלאל פאנעט מטאשנאד (תקס"ד-תרל"ד) בנו בכורו של הרה"ק בעל "מראה יחזקאל" מדעש. למד אצל בעל 'חתם סופר' שהחשיבו מאוד, והכיר בו שלגדולות נוצר. בשנת תקצ"ה נבחר לרבה של טאשנאד וכל המחוז, ושימש בכהונה זו ארבעים שנה, עד עלותו לגנזי מרומים בשנת תרל"ד. בדרכו של רבו החתם סופר לחם בגבורה נגד כל נסיון של שינוייים בדת, ונטיה להתבוללות בין העמים. מחידושיו הרבים נדפסו הספרים: דרך יבחר, ים הרחב, אוצר חיים, דברות אש [עיין: החתם סופר ותלמידיו עמ' קמז, אנציקלופדיה לחסידות בערכו, חכמי טראנסילוניה עמ' 164].

דף בגודל 2116 ס"מ. מעט כתמי דיו בהיר בתחתית הדף, בצדו השני חתימות דואר ושאריות חותם שעוה.
×