פריט : 146

מכתב בכתב יד קדשו של הרה"ק רבי יעקב משה סאפרין מקומרנא נכדו של המהרי"א מקומרנא

מכתב ברכה בכתב יד קדשו, חתימתו וחותמו של הרה"ק רבי יעקב משה סאפרין מקומרנא על הוצאת הספר 'חזקה רבה'. 

הרה"ק רבי יעקב משה ספרין מקומרנא (תרכ"א-תרפ"ט) בן הרה"ק רבי אליעזר צבי מקומרנא בעל בן ביתי. בנעוריו הכיר את סבו המהרי"א, וכן קיבל מרבי יצחק אייזיק מזדיטשוב, ורבי חיים מצאנז. משנת תרנ"ח ממלא מקום אביו, וגדולי האדמורי"ם קיבלו את מרותו.הרה"ק בעל מנחת אלעזר העיד עליו בהספדו שרוח הקדש שרתה עליו, ופעמים רבות גילה לו דברים שעשה מבלי שאיש ידע על כך!!
תפילותיו היו נערכות בבכיות והתרגשות רבה עדי התעלפות, בסוף ימיו שהה לעתים בעיירה טצמנדסדורף (הונגריה –צ'כיה) והובל לקבורה בעיר אבותיו קומרנא.

טצמנדסדורף תרפ"ח [1928] 1423 ס"מ. מצב טוב.

מחיר פתיחה: $4,000
|
הערכה: $5,000 - $7,000
מכתב בכתב יד קדשו של הרה"ק רבי יעקב משה סאפרין מקומרנא נכדו של המהרי"א מקומרנא

מכתב ברכה בכתב יד קדשו, חתימתו וחותמו של הרה"ק רבי יעקב משה סאפרין מקומרנא על הוצאת הספר 'חזקה רבה'. 


הרה"ק רבי יעקב משה ספרין מקומרנא (תרכ"א-תרפ"ט) בן הרה"ק רבי אליעזר צבי מקומרנא בעל בן ביתי. בנעוריו הכיר את סבו המהרי"א, וכן קיבל מרבי יצחק אייזיק מזדיטשוב, ורבי חיים מצאנז. משנת תרנ"ח ממלא מקום אביו, וגדולי האדמורי"ם קיבלו את מרותו.
הרה"ק בעל מנחת אלעזר העיד עליו בהספדו שרוח הקדש שרתה עליו, ופעמים רבות גילה לו דברים שעשה מבלי שאיש ידע על כך!!
תפילותיו היו נערכות בבכיות והתרגשות רבה עדי התעלפות, בסוף ימיו שהה לעתים בעיירה טצמנדסדורף (הונגריה –צ'כיה) והובל לקבורה בעיר אבותיו קומרנא.

טצמנדסדורף תרפ"ח [1928] 1423 ס"מ. מצב טוב.

×