פריט : 137

כתב יד. קובץ חיבורים בעניני רפואה בעברית ובפרסית – יהודית. פרס המאה

מחיר פתיחה: $2,000
|
הערכה: $3,000 - $5,000
כתב יד. קובץ חיבורים בעניני רפואה בעברית ובפרסית – יהודית. פרס המאה ה-18

כתב היד מורכב משני חיבורים בעניני רפואה וטבע הסמים. 

1) כתב יד בפרסית יהודית בשם כתאב כפאיה מנצורי [מאת הרופא מנצור בן מחמד בן בן אחמד בן יוסף בן פקיה אליאס], החיבור מכונה גם בשם 'כפאיה מגאהדיה'. ובראש כתב יד זה גם הכותרת 'רופא חולים'. כתב יד זה מחזיק יז דפים בפרסית יהודית, ונקטע באמצע.

2) כתב יד בעברית בעניני רפואה. מסודר לפי חלקים ושערים 'טבע המאכלים', 'טבע הסמים' [רשימה ארוכה של צמחי מרפא ועוד וטבע סגולתם לפי א"ב], 'טבע המורכבים', 'ברפואות החולים בסם', 'דברים כוללים ברפואות', כולל סדר הנהגת הדבר [איך להתנהג בזמן מגיפה] הוראות בעניני אכילה, שתיה ושינה ועוד.

בשוליים הערות רבות וארוכות בפרסית יהודית, כתב היד קטוע במספר מקומות.
שני הכתבים יחד מחזיקים 75 דף. א-יז: לג-נד, סא, סד-פט, יא-יד [2] דף. 21ב ס"מ, כריכה פרסית מקורית.

×