פריט : 133

מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי שלום אבוחצירה זצ"ל אב"ד בשאר בענין נישואי התערובת ומצב הגיורים בצרפת

הגאון רבי שלום זצ"ל נמנה מבין השורה הראשונה של הגאונים למשפחת אבוחצירה. גאון מופלג שקדן עצום וירא שמים, תורתו אומנותו, ולא פסיק פומיה מגרסא יום ולילה כפשוטו, ענוותנותו לא ידעה גבול, ויראתו קדמה לחכמתו. 
שאר בשרו הבבא סאלי מתארו באחד ממכתבי התורה אליו 'אור המנורה זכה וברה ליהודים היתה לאורה, קומה הדורה, ארי שבחבורה, רב גדורא, מאריה דאתרא, הרב הגדול, מעוז ומגדול, הולך וגדול, מעלת אדמו"ר כמוהר"ר שלם אביחצירא נר"ו שלם הוא, ושלימה משנתו'. (ראה גאוני משפחת אבוחצירא חלק ב עמ' 197 ושם תולדותיו בהרחבה).
 נולד בתאפילאלת בשנת תרנ"ג לאביו רבי אהרן בנו של מרן האביר יעקב זי"ע, משנת תרפ"ג שימש כרבה של קולומבשאר (בשאר-בצאר) באלג'יר למעלה מארבעים שנה, בשנת תשכ היגר לצרפת, ושימש כרבה של מארסיי עד פטירתו בשנת תשל"ד, מחיבוריו נדפס: כף אחת על משניות, זהב שבא על תהלים, מליץ טוב על שלחן ערוך אבן העזר, דברי שלום על התנ"ך, כלי כסף על הפרשיות. וכן הוציא לאור את ספרו של זקנו לבונה זכה (נא אמון תרפ"ט)

מרסילייא (צרפת) תשכ"ו [1966], דף מקופל כל עמ' בגודל:2113 ס"מ. מצב טוב.

מחיר פתיחה: $1,000
|
הערכה: $1,200 - $1,800
מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי שלום אבוחצירה זצ"ל אב"ד בשאר בענין נישואי התערובת ומצב הגיורים בצרפת

הגאון רבי שלום זצ"ל נמנה מבין השורה הראשונה של הגאונים למשפחת אבוחצירה. גאון מופלג שקדן עצום וירא שמים, תורתו אומנותו, ולא פסיק פומיה מגרסא יום ולילה כפשוטו, ענוותנותו לא ידעה גבול, ויראתו קדמה לחכמתו. 

שאר בשרו הבבא סאלי מתארו באחד ממכתבי התורה אליו 'אור המנורה זכה וברה ליהודים היתה לאורה, קומה הדורה, ארי שבחבורה, רב גדורא, מאריה דאתרא, הרב הגדול, מעוז ומגדול, הולך וגדול, מעלת אדמו"ר כמוהר"ר שלם אביחצירא נר"ו שלם הוא, ושלימה משנתו'. (ראה גאוני משפחת אבוחצירא חלק ב עמ' 197 ושם תולדותיו בהרחבה).
 נולד בתאפילאלת בשנת תרנ"ג לאביו רבי אהרן בנו של מרן האביר יעקב זי"ע, משנת תרפ"ג שימש כרבה של קולומבשאר (בשאר-בצאר) באלג'יר למעלה מארבעים שנה, בשנת תשכ היגר לצרפת, ושימש כרבה של מארסיי עד פטירתו בשנת תשל"ד, מחיבוריו נדפס: כף אחת על משניות, זהב שבא על תהלים, מליץ טוב על שלחן ערוך אבן העזר, דברי שלום על התנ"ך, כלי כסף על הפרשיות. וכן הוציא לאור את ספרו של זקנו לבונה זכה (נא אמון תרפ"ט)

מרסילייא (צרפת) תשכ"ו [1966], דף מקופל כל עמ' בגודל:2113 ס"מ. מצב טוב.

×