פריט : 132

תעודת אישור נישואין בחתימת יד קדשו הרה"ק רבי מאיר אבוחצירא – 'בבא מאיר' בנו בכורו של הבבא סאלי

תעודת אישור נישואין בערבית יהודית וצרפתית בחתימת יד קדשו של הרב הקדוש רבי מאיר אבוחצירא המכונה 'בבא מאיר' בעת היותו רבה של העיר ארפוד שבמרוקו. 

הבבא מאיר שהיה קדוש מרחם, צדיק נשגב ובעל מופת, נולד לאביו הבבא סאלי בשנת תרע"ז, לאחר עשר שנים שלא זכה לזש"ק, אביו הקדישו מיום הולדתו לתורה בטהרה וקדושה, בהיותו צעיר לימים הוסמך לרבנות, בשנת תש"ה החל לכהן כרבה של מידלת, ובשנת תשי"ג לרבה של ארפוד, עלה ארצה בשנת תשכ"ה ונפטר באשדוד בשנת תשמ"ג, בנו הוא הצדיק רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל.
חתימות עדים ר' יהודה סמחון ור' מסעוד מלול, עם אישור החתימות בכתי"ק וחתימתו של הבבא מאיר.

 ארפוד תשכ"ב [1962]. דף כתוב משני צדיו. 1823 ס"מ. סימני קיפול.

מחיר פתיחה: $1,500
|
הערכה: $2,000 - $3,000
תעודת אישור נישואין בחתימת יד קדשו הרה"ק רבי מאיר אבוחצירא – 'בבא מאיר' בנו בכורו של הבבא סאלי

תעודת אישור נישואין בערבית יהודית וצרפתית בחתימת יד קדשו של הרב הקדוש רבי מאיר אבוחצירא המכונה 'בבא מאיר' בעת היותו רבה של העיר ארפוד שבמרוקו. 

הבבא מאיר שהיה קדוש מרחם, צדיק נשגב ובעל מופת, נולד לאביו הבבא סאלי בשנת תרע"ז, לאחר עשר שנים שלא זכה לזש"ק, אביו הקדישו מיום הולדתו לתורה בטהרה וקדושה, בהיותו צעיר לימים הוסמך לרבנות, בשנת תש"ה החל לכהן כרבה של מידלת, ובשנת תשי"ג לרבה של ארפוד, עלה ארצה בשנת תשכ"ה ונפטר באשדוד בשנת תשמ"ג, בנו הוא הצדיק רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל.
חתימות עדים ר' יהודה סמחון ור' מסעוד מלול, עם אישור החתימות בכתי"ק וחתימתו של הבבא מאיר.

 ארפוד תשכ"ב [1962]. דף כתוב משני צדיו. 1823 ס"מ. סימני קיפול.

×