פריט : 130

פנקס בית הדין בפאס מהשנים תרמ"ח-תרנ"ט [1888-1899] עם מאות חתימות מרבני ודייני פאס

פנקס בית הדין של בית הדין בפאס בו נרשמו שטרות ופסקי דין בחתימת ידם של רבני ודייני פאס. 

פנקס זה הכולל 149 שטרות שימש את בית הדין במשך אחת עשרה שנה בין השנים תרמ"ח-תרנ"ט [1888-1899].

פנקס היסטורי חשוב לחקר תולדות יהודי פאס-מרוקו.
בין רבני ודייני פאס החותמים בפנקס: רבי רפאל מונסניגו, רבי אהרן מונסניגו, רבי רפאל יעקב אבן עטר, רבי שם טוב אבן עטר, רבי מימון אבן דנאן, רבי יצחק בן נאים, רבי יוסף הלוי אבן יולי, רבי שמואל הלוי אבן יולי, רבי אבא עטייה, רבי יששכר בן סעדון, רבי יודא משה אפלאלו, רבי יוסף בן סוסאן, רבי ראובן גיגי, רבי מרדכי ביטבול, רבי אהרן בוטבול, רבי שלמה ששון, רבי יעקב אצאייג, רבי רפאל משה מימראן, רבי ראובן אסולין, רבי דוד אליהו הרוש, רבי מנחם מאנסאנו. [פרטים ביוגראפיים על חלק מהרבנים הנזכרים ראה מלכי רבנן לרבי יוסף בן נאים חלק שני הנדפס בתוך תקנות חכמי פאס ח"ב, פריז תש"ע עמ' תרא-תריא].

[149] דף. בכל דף שטר נפרד. 1711 ס"מ. כריכת עור חדשה, נקבי עש זעירים, חלקם נסתמו, קרעים בדפים בודדים.

מחיר פתיחה: $3,000
|
הערכה: $5,000 - $7,000
פנקס בית הדין בפאס מהשנים תרמ"ח-תרנ"ט [1888-1899] עם מאות חתימות מרבני ודייני פאס

פנקס בית הדין של בית הדין בפאס בו נרשמו שטרות ופסקי דין בחתימת ידם של רבני ודייני פאס. 


פנקס זה הכולל 149 שטרות שימש את בית הדין במשך אחת עשרה שנה בין השנים תרמ"ח-תרנ"ט [1888-1899].

פנקס היסטורי חשוב לחקר תולדות יהודי פאס-מרוקו.
בין רבני ודייני פאס החותמים בפנקס: רבי רפאל מונסניגו, רבי אהרן מונסניגו, רבי רפאל יעקב אבן עטר, רבי שם טוב אבן עטר, רבי מימון אבן דנאן, רבי יצחק בן נאים, רבי יוסף הלוי אבן יולי, רבי שמואל הלוי אבן יולי, רבי אבא עטייה, רבי יששכר בן סעדון, רבי יודא משה אפלאלו, רבי יוסף בן סוסאן, רבי ראובן גיגי, רבי מרדכי ביטבול, רבי אהרן בוטבול, רבי שלמה ששון, רבי יעקב אצאייג, רבי רפאל משה מימראן, רבי ראובן אסולין, רבי דוד אליהו הרוש, רבי מנחם מאנסאנו. [פרטים ביוגראפיים על חלק מהרבנים הנזכרים ראה מלכי רבנן לרבי יוסף בן נאים חלק שני הנדפס בתוך תקנות חכמי פאס ח"ב, פריז תש"ע עמ' תרא-תריא].

[149] דף. בכל דף שטר נפרד. 1711 ס"מ. כריכת עור חדשה, נקבי עש זעירים, חלקם נסתמו, קרעים בדפים בודדים.

×