פריט : 109

ספר יסוד. תולדות אהרן- דפוס ראשון פריבורג שמ"ג [1583]

מחיר פתיחה: $3,500
|
הערכה: $5,000 - $7,000
ספר יסוד. תולדות אהרן- דפוס ראשון פריבורג שמ"ג [1583]

מראי מקומות לכל פסוקי התנ"ך ומגילות היכן הם נדרשים בתלמוד בבלי, מאת רבי אהרן מפיסארו. 

ספר תולדות אהרן הוא מספרי העזר הראשונים והיסודיים ביותר, דרכו ניתן למצוא כל פסוק היכן הוא נזכר בתלמוד, ואיזה דרשות דרשו עליו חז"ל. משנת ש"נ ואילך הוא צורף לחומש, ומאז נדפס מאות פעמים עם הוספות שונות [על חשיבות הספר לא רק כמראה מקום בלבד ראה ש"ך יו"ד סי' קצח ס"ק ס"ח].

דפוס זה הוא הדפוס היחיד בו נדפס החיבור המקורי 'תולדות אהרן' בפני עצמו, ללא החומש וללא הוספות.

פריבורג [דרום גרמניה] שמ"ג [1583] דפוס ראשון. [39] דף. 37 ס"מ. מעט כתמי מים ושיקומיים אמנותיים קלים. כריכת עור חדשה, נדיר .

סטפנסקי, ספרי יסוד מס' 21

×