פריט : 106

רבי ישראל שלמה קליין אב"ד סעליש - מכתב המלצה עבור רב ומו"צ. סעליש תרצ"ה [1935]

מכתב המלצה בכתב יד וחתימת רבי ישראל שלמה קליין אב"ד סעליש, נכדו של הצדיק רבי שמואל שמעלקא מסעליש וחתן הגאון בעל 'פני מבין'. 

הגאון רבי ישראל שלמה קליין נולד בסעליש בשנת תרמ"ד לאביו רבי פנחס חיים קליין אב"ד סעליש, בנו של הגאון רש"ש קליין אב"ד סעליש. למד בישיבת אונסדורף, ומשנת תרע"ה אב"ד וראש הישיבה בסעליש. פעל רבות לחיזוק הדת והיה מחשובי הרבנים בהונגריה. נפטר במחנה ברגן בלזן בו' אדר תש"ה.
מכתב המלצה עבור רבי יצחק אייזיק פריש רב ודומ"ץ בראקעוויץ גדול וגלילותיה משנת תרס"ד... לוחם מלחמות ה' ועומד בפרץ נגד מהרסי הדת... ורבים השיב מעוון...

דף בגודל: 1924 ס"מ, הכל בכתב ידו וחתימתו וחותמו.

מחיר פתיחה: $500
|
הערכה: $800 - $1,200
רבי ישראל שלמה קליין אב"ד סעליש – מכתב המלצה עבור רב ומו"צ. סעליש תרצ"ה [1935]

מכתב המלצה בכתב יד וחתימת רבי ישראל שלמה קליין אב"ד סעליש, נכדו של הצדיק רבי שמואל שמעלקא מסעליש וחתן הגאון בעל 'פני מבין'. 


הגאון רבי ישראל שלמה קליין נולד בסעליש בשנת תרמ"ד לאביו רבי פנחס חיים קליין אב"ד סעליש, בנו של הגאון רש"ש קליין אב"ד סעליש. למד בישיבת אונסדורף, ומשנת תרע"ה אב"ד וראש הישיבה בסעליש. פעל רבות לחיזוק הדת והיה מחשובי הרבנים בהונגריה. נפטר במחנה ברגן בלזן בו' אדר תש"ה.
מכתב המלצה עבור רבי יצחק אייזיק פריש רב ודומ"ץ בראקעוויץ גדול וגלילותיה משנת תרס"ד… לוחם מלחמות ה' ועומד בפרץ נגד מהרסי הדת… ורבים השיב מעוון…

דף בגודל: 1924 ס"מ, הכל בכתב ידו וחתימתו וחותמו.

×