פריט : 105

מכתב בכתב יד וחתימת הגאון רבי חיים צוקער אב"ד בערעגסאז נכד הגאון הקדוש בעל 'קול אריה'

מכתב חידושי תורה מאת הגאון רבי חיים חיים צוקער אב"ד בערעגסאז אל בן דודו רבי יוסף הכהן שווארץ בעל וילקט יוסף. 
הכותב והנמען היו נכדי הגאון הקדוש בעל 'קול אריה'. בראשית המכתב עניני משלוח ספרי אביו מגדנות אליעזר ודמשק אליעזר והשאר דברי תורה מענינים.

הגאון רבי חיים צוקער אב"ד האלאס ובערעגסאז (תרמ"ה-תש"ד) בן הגאון רבי אליעזר צוקער אב"ד בערעגסאז חתנו של הגאון הקדוש בעל 'קול אריה'. נודע כגאון מופלא ובקי עצום בכל רזי תורה, מילא את מקום אביו בבערעגסאז משנת תרצ"ב. מחיבוריו טל חיים על התורה, ושו"ת וקונטרס חלקת חיים [שם הגדולים מארץ הגר ח, מב].

דף בגודל 1423 ס"מ כתוב משני צדיו. בכתב יד נאה ומסודר. מצב טוב.

מחיר פתיחה: $500
|
הערכה: $800 - $1,200
מכתב בכתב יד וחתימת הגאון רבי חיים צוקער אב"ד בערעגסאז נכד הגאון הקדוש בעל 'קול אריה'

מכתב חידושי תורה מאת הגאון רבי חיים חיים צוקער אב"ד בערעגסאז אל בן דודו רבי יוסף הכהן שווארץ בעל וילקט יוסף. 

הכותב והנמען היו נכדי הגאון הקדוש בעל 'קול אריה'. בראשית המכתב עניני משלוח ספרי אביו מגדנות אליעזר ודמשק אליעזר והשאר דברי תורה מענינים.

הגאון רבי חיים צוקער אב"ד האלאס ובערעגסאז (תרמ"ה-תש"ד) בן הגאון רבי אליעזר צוקער אב"ד בערעגסאז חתנו של הגאון הקדוש בעל 'קול אריה'. נודע כגאון מופלא ובקי עצום בכל רזי תורה, מילא את מקום אביו בבערעגסאז משנת תרצ"ב. מחיבוריו טל חיים על התורה, ושו"ת וקונטרס חלקת חיים [שם הגדולים מארץ הגר ח, מב].

דף בגודל 1423 ס"מ כתוב משני צדיו. בכתב יד נאה ומסודר. מצב טוב.

×