פריט : 102

מכתב מאת רבי יוסף אשר הלוי פאללאק אב"ד ווערפעלעט

הנני בזה לאשר קבלת שלש עשרה חליפות שמלות וחמישים ואחת חלוקים ומכנסים עבור בחורים העניים דישיבתינו, אשר שלמו על ידי חברת תפארת בחורים דקהלתו הנכבדה... 
מכתב מאת הגאון רבי יוסף אשר הלוי פאללאק אב"ד ווערפעלעט אל רבי אפרים פישל סופר ראב"ד דק"ק היראים בבודפשט.

רבי יוסף אשר הלוי פאללאק אב"ד ווערפעלעט (תרנ"ח-תש"ד) תלמיד דודו רבי יוסף ליב סופר אב"ד פאקש, רבי יעקב יחזקיהו גרינוואלד מפאפא בעל 'ויגד יעקב', ובעל שבט סופר. חתן הגאון רבי יהודה אלטמן בעל 'מי יהודה'. משנת תרפ"ב אב"ד וראש הישיבה בוועערפעלט, נהרג עקה"ש בכ"ז אייר תש"ד.משרידי תורתו נדפס הספר 'שארית יוסף אשר'.
בין תלמידיו נמנה האדמו"ר האחרון מערלוי זצ"ל המעיד בהסכמתו לספר הנ"ל על גדולת רבו בתורה, תפילותיו ומסירותו לתלמידיו.

ווערפעלעט תרפ"ד [1924] גלויית דואר: 1510 ס"מ. מצב מצוין

מחיר פתיחה: $500
|
הערכה: $800 - $1,200
מכתב מאת רבי יוסף אשר הלוי פאללאק אב"ד ווערפעלעט

הנני בזה לאשר קבלת שלש עשרה חליפות שמלות וחמישים ואחת חלוקים ומכנסים עבור בחורים העניים דישיבתינו, אשר שלמו על ידי חברת תפארת בחורים דקהלתו הנכבדה… 

מכתב מאת הגאון רבי יוסף אשר הלוי פאללאק אב"ד ווערפעלעט אל רבי אפרים פישל סופר ראב"ד דק"ק היראים בבודפשט.

רבי יוסף אשר הלוי פאללאק אב"ד ווערפעלעט (תרנ"ח-תש"ד) תלמיד דודו רבי יוסף ליב סופר אב"ד פאקש, רבי יעקב יחזקיהו גרינוואלד מפאפא בעל 'ויגד יעקב', ובעל שבט סופר. חתן הגאון רבי יהודה אלטמן בעל 'מי יהודה'. משנת תרפ"ב אב"ד וראש הישיבה בוועערפעלט, נהרג עקה"ש בכ"ז אייר תש"ד.
משרידי תורתו נדפס הספר 'שארית יוסף אשר'.
בין תלמידיו נמנה האדמו"ר האחרון מערלוי זצ"ל המעיד בהסכמתו לספר הנ"ל על גדולת רבו בתורה, תפילותיו ומסירותו לתלמידיו.

ווערפעלעט תרפ"ד [1924] גלויית דואר: 1510 ס"מ. מצב מצוין
×