פריט : 97

חתימת הרה"ק בעל 'האמרי יוסף'  האדמו"ר רבי יוסף מאיר מספינקא  על ספר

מחיר פתיחה: $5,000
|
הערכה: $6,000 - $8,000

חתימת הרה"ק בעל 'האמרי יוסף'  האדמו"ר רבי יוסף מאיר מספינקא  על ספר שער התפילה

בדף שלפני השער חתימת ידו המלאה:
הק' יוסף מאיר בלא"א מו"ה שמואל צבי שליט"א ממונקאטש
הרה"ק בעל אמרי יוסף (תקצ"ח-תרפ"ט) מגדולי האדמורי"ם בדורו, גדול תלמידי מהרי"א מזידיטשוב, ממנו קיבל מלא חפניים בתורת הנסתר והוא אשר הסמיכו לאדמו"ר, בקיאותו בקבלה הייתה לשם דבר ואף רבי חיים מצאנז שאל ממנו בעניני קבלה, תפילותיו היו בהתלהבות גדולה וסיפרו עליו סיפורי מופת נפלאים. תורתו בסדרת הספרים אמרי יוסף על התורה ומועדים.
ספר שער התפלה לרבי חיים מטשרנוביץ בעל באר מים חיים. למברג תרכ""ה [1865] צד, [8] דף. עם נקבי עש ופגיעות שוליים בדפים אחרונים, מעט כתמי מים.

×