פריט : 85

שו"ת תשב"ץ: אמשטרדם תצ"ח [1738] עותק מהודר עם הכריכה המקורית היחידאית שאלות

מחיר פתיחה: $2,000
|
הערכה: $3,000 - $5,000
שו"ת תשב"ץ: אמשטרדם תצ"ח [1738] עותק מהודר עם הכריכה המקורית היחידאית
שאלות ותשובות רבי שמעון בר צמח מדוראן – עותק מהודר במצב מרשים עם כריכת העור המקורית בגווני אדום, ירוק, חום וזהב – מסורת בפי יהודי אמשטרדם שהכריכה היא כריכת עור דג שנעשתה בעבודת יד על ידי הכורכים האמנותיים של אמשטרדם, לדעתינו אין זו כריכת עור דג. אולם ייחודם וחשיבותם של הכריכות המקוריות של התשב"ץ שכל הציורים שעל גבי הכריכה נעשו בעבודת יד – כך שאין כריכה אחת דומה לחברתה.
אמשטרדם תצ"ח [1738]. ארבעה חלקים בכרך אחד. בראש הספר שני שערים, לכל חלק שער נפרד. ח"א: [12] צא: ח"ב: [1], סט: ח"ג: [1], סח, [1] ח"ד: [1], קא, [1] דף. גודל: 31 ס"מ.
עותק נהדר ומרשים במצב טוב.

אני שמעתי על הרב הגדול הרשב"ץ דמה שזכה לספר שו"ת גדול הנקרא תשב"ץ בדפוס וכריכה נאה- אין כמוה, לפי שהיה נזהר לפרוש מטפחת יפה נאה וחשובה על הספרים שהיו פתוחים לפניו ללמוד בהם' (רבי רחמים נסים יצחק פאלאג'י בן הגאון רבי חיים פאלאג'י בספרו יפה ללב ח"ג (אזמיר תר"מ) יו"ד סי' רע"ז אות ג').

×