פריט : 83

ספר הישר לרבינו תם. קראקא שמ"ו [1586] תוכחות מוסר ועניני תשובה ויראה

מחיר פתיחה: $1,000
|
הערכה: $1,500 - $2,000

ספר הישר לרבינו תם. קראקא שמ"ו [1586]

תוכחות מוסר ועניני תשובה ויראה ופרישות מאת רבינו תם
מחשובי ספרי המוסר הוצאה זו היא ההוצאה השלישית והראשונה בארצות אשכנז, לאחריה נדפס הספר בארצות אשכנז עשרות פעמים.
הספר התייחס בטעות לרבינו תם בעל התוספות, בגלל ספרו ההלכתי ספר הישר [וכבר רבי אברהם סבע בספרו צרור המור פ' נצבים כותב: ואומרים! שעשאו רבי תם]. רבי מנחם די לונזאנו כותב שמחברו הוא רבי זרחיה היווני והחיד"א נוטה לקבל את דעתו (ראה שם הגדולים ערך רבי זרחיה היווני].
קראקא שמ"ו [1586] כז, [1] דף, מעט כתמים. בשני עמודים הכותרת קצוצה מעט.

×