פריט : 77

רבי שלום צבי הירש גאלדבוים אב"ד גראבאוויץ בעל שו"ת ברכת שלום - שאלה בענין כשרות מקווה עם שרטוט אופן בניית המקווה.
שאלה בענין כשרות מקווה בעיר זאמוטש מאת הגאון רבי שלום צבי הירש גאלדבוים אב"ד גראבאוויץ בעל שו"ת ברכת שלום, אל הגאון רבי מלכיאל צבי הלוי טננבוים אב"ד לאמז'א בעל שו"ת דברי מלכיאל.

לשאלה צירף בעל 'ברכת שלום' שירטוט אדריכלי גדול ומדוייק של כל צורת בניית המקווה.

הוא מפציר בבעל דברי מלכיאל להשיב במהירות, כי יש נשים 'מהדור החדש' שלא טבלו זמן רב ומכשילות את בעליהן, ומקווה שעל ידי המקווה הזאת אשר היא 'נקיה מאוד' יתחילו לטבול גם נשים אלו.

רבי שלום צבי הירש גאלדבוים נולד בשנת תרכ"ז, חתן רבי חיים גדליה מביעחאוו הרה"ק רבי נחמיה מביעחאוו בן היהודי הקדוש. שימש ברבנות ביאנאווצא, גלוסק וגראבוביץ, מחבר שו"ת ברכת שלום (וארשא תרמ"ט) עיין עליו: חכמי פולין עמ' תכה.
2 עמ' 2134 ס"מ. זאמוטש תר"ע. סימני קרע בקיפולי הדף, ללא חסרון. כתמים.

מחיר פתיחה: $500
|
הערכה: $750 - $1,000

רבי שלום צבי הירש גאלדבוים אב"ד גראבאוויץ בעל שו"ת ברכת שלום – שאלה בענין כשרות מקווה עם שרטוט אופן בניית המקווה.

שאלה בענין כשרות מקווה בעיר זאמוטש מאת הגאון רבי שלום צבי הירש גאלדבוים אב"ד גראבאוויץ בעל שו"ת ברכת שלום, אל הגאון רבי מלכיאל צבי הלוי טננבוים אב"ד לאמז'א בעל שו"ת דברי מלכיאל.

לשאלה צירף בעל 'ברכת שלום' שירטוט אדריכלי גדול ומדוייק של כל צורת בניית המקווה.

הוא מפציר בבעל דברי מלכיאל להשיב במהירות, כי יש נשים 'מהדור החדש' שלא טבלו זמן רב ומכשילות את בעליהן, ומקווה שעל ידי המקווה הזאת אשר היא 'נקיה מאוד' יתחילו לטבול גם נשים אלו.

רבי שלום צבי הירש גאלדבוים נולד בשנת תרכ"ז, חתן רבי חיים גדליה מביעחאוו הרה"ק רבי נחמיה מביעחאוו בן היהודי הקדוש. שימש ברבנות ביאנאווצא, גלוסק וגראבוביץ, מחבר שו"ת ברכת שלום (וארשא תרמ"ט) עיין עליו: חכמי פולין עמ' תכה.
2 עמ' 2134 ס"מ. זאמוטש תר"ע. סימני קרע בקיפולי הדף, ללא חסרון. כתמים.

×