פריט : 66

שושלת סטרליסק. הספד על צדיקי החסידות בכתב יד האדמו"ר הרה"ק רבי אורי לאנדמאן אבי משפחת הרבנים והאדמורי"ם לבית לאנדמאן זצ"ל.
כתב יד ערוך ומסודר בכתב יד הרה"ק רבי אורי לאנדמאן אבי משפחת הרבנים והאדמורי"ם לבית לאנדמאן זצ"ל.
כולל הספד על שלשה צדיקי החסידות: הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא, הרה"ק רבי מנחם מענדל מויז'ניץ והרה"ק רבי חנוך העניך מאלעסק. 'אשר כוננתי וקוננתי אני הצעיר והקטן אורי אב"ד פאדולייא אשר במדינת ראמאנייע שנת צ'ד'ק'ת'ך' א'ל' [=תרמ"ה] לפ"ק.

הספד ארוך הכולל ביאורים במאמרי חז"ל על סילוקן של צדיקים ופלפולים בעניני הלכה 'פתיחת ההספד' התייחסות להסתלקותם של צדיקים אלו.
הרב הגאון המחבר רבי אורי לאנדמאן (תקצ"ח-תרע"ז] בן הגאון רבי צבי הירש אב"ד סטרעליסק וקיטוב [שהיה חתן בן הגה"ק רבי אורי מסטרעליסק] כיהן כאב"ד וישנוביץ ופודול-אילואי שברומניה. תלמיד הרה"ק רבי יצחק מנשכיז. לאחרונה נדפס ספרו אור יצהר על מגלת אסתר, הגדה של פסח, ימים נוראים ועוד. הוא אבי משפחת האדמורי"ם והרבנים המפורסמים לבית לאנדמאן זצוק"ל.
 [1], מ' עמ' 2314 ס"מ. כנראה חסר דף או שתיים בסופו. שער מסודר, כריכת עור חדשה נאה. קונטרס זה בעריכה מורחבת יצא לאור בשם 'דמעות שליש' בטשרנוביץ תרמ"ה, אלא שבהדפסתו נפלו שיבושים רבים, המקשים את הבנת חלק מהדברים, כאן הדברים באים בשלמות ובאופן מובן.

מחיר פתיחה: $1,800
|
הערכה: $3,000 - $5,000
שושלת סטרליסק. הספד על צדיקי החסידות בכתב יד האדמו"ר הרה"ק רבי אורי לאנדמאן אבי משפחת הרבנים והאדמורי"ם לבית לאנדמאן זצ"ל.

כתב יד ערוך ומסודר בכתב יד הרה"ק רבי אורי לאנדמאן אבי משפחת הרבנים והאדמורי"ם לבית לאנדמאן זצ"ל.
כולל הספד על שלשה צדיקי החסידות: הרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורא, הרה"ק רבי מנחם מענדל מויז'ניץ והרה"ק רבי חנוך העניך מאלעסק. 'אשר כוננתי וקוננתי אני הצעיר והקטן אורי אב"ד פאדולייא אשר במדינת ראמאנייע שנת צ'ד'ק'ת'ך' א'ל' [=תרמ"ה] לפ"ק.
הספד ארוך הכולל ביאורים במאמרי חז"ל על סילוקן של צדיקים ופלפולים בעניני הלכה 'פתיחת ההספד' התייחסות להסתלקותם של צדיקים אלו.
הרב הגאון המחבר רבי אורי לאנדמאן (תקצ"ח-תרע"ז] בן הגאון רבי צבי הירש אב"ד סטרעליסק וקיטוב [שהיה חתן בן הגה"ק רבי אורי מסטרעליסק] כיהן כאב"ד וישנוביץ ופודול-אילואי שברומניה. תלמיד הרה"ק רבי יצחק מנשכיז. לאחרונה נדפס ספרו אור יצהר על מגלת אסתר, הגדה של פסח, ימים נוראים ועוד. הוא אבי משפחת האדמורי"ם והרבנים המפורסמים לבית לאנדמאן זצוק"ל.
 [1], מ' עמ' 2314 ס"מ. כנראה חסר דף או שתיים בסופו. שער מסודר, כריכת עור חדשה נאה. קונטרס זה בעריכה מורחבת יצא לאור בשם 'דמעות שליש' בטשרנוביץ תרמ"ה, אלא שבהדפסתו נפלו שיבושים רבים, המקשים את הבנת חלק מהדברים, כאן הדברים באים בשלמות ובאופן מובן.
×