פריט : 64

הסכמה בכתב יד וחתימת רבי מרדכי עזריאל וויינבערגער אב"ד מארגרעטען [נכד המהארי"ץ]
הסכמה בכתב יד וחתימת הגה"ק רבי מרדכי עזריאל וויינבערגער אב"ד מארגרעטען הי"ד על ספר [שערי לימוד] מאת רבי צבי מאשקאוויטש ממארגרעטען
ספר שערי לימוד לימוד נדפס במארגרעטען, בעילום שם המחבר, כאן בהסכמה נזכר שמו במפורש.
הגה"ק רבי רבי מרדכי עזריאל וויינבערגער אב"ד מארגרעטען בן הגאון רבי שמואל זלמן וויינבערגער אב"ד מארגרעטען בן הגאון המהריא"ץ, אב"ד מארגרעטן משנת תרצ"ד וראש הישיבה דשם, רמ"ע הרבה לנסוע לחצרות אדמורי"ם ולישיבתו הייתה אופי חסיד, הוא עצמו ניהל 'שולחן' ובאו אליו גם בעלי בתים מבני העיר להאזין לדברי תורה וחסידות. בשנת תש"ד נלקח לגיטו גרוסווארדיין ומשם לאושוויץ בה נעקד עקה"ש בג' סיון תש"ד [פוקס, הישיבות בהונגריה עמ' 426]
מארגרעטען תש"ב [1942]. דף בגודל: 1721 ס"מ. סימני קרע בשוליים העליונים.

מחיר פתיחה: $500
|
הערכה: $1,000 - $1,500

הסכמה בכתב יד וחתימת רבי מרדכי עזריאל וויינבערגער אב"ד מארגרעטען [נכד המהארי"ץ]

הסכמה בכתב יד וחתימת הגה"ק רבי מרדכי עזריאל וויינבערגער אב"ד מארגרעטען הי"ד על ספר [שערי לימוד] מאת רבי צבי מאשקאוויטש ממארגרעטען
ספר שערי לימוד לימוד נדפס במארגרעטען, בעילום שם המחבר, כאן בהסכמה נזכר שמו במפורש.
הגה"ק רבי רבי מרדכי עזריאל וויינבערגער אב"ד מארגרעטען בן הגאון רבי שמואל זלמן וויינבערגער אב"ד מארגרעטען בן הגאון המהריא"ץ, אב"ד מארגרעטן משנת תרצ"ד וראש הישיבה דשם, רמ"ע הרבה לנסוע לחצרות אדמורי"ם ולישיבתו הייתה אופי חסיד, הוא עצמו ניהל 'שולחן' ובאו אליו גם בעלי בתים מבני העיר להאזין לדברי תורה וחסידות. בשנת תש"ד נלקח לגיטו גרוסווארדיין ומשם לאושוויץ בה נעקד עקה"ש בג' סיון תש"ד [פוקס, הישיבות בהונגריה עמ' 426]
מארגרעטען תש"ב [1942]. דף בגודל: 1721 ס"מ. סימני קרע בשוליים העליונים.

×