פריט : 57

 שו"ת מן השמים עם הגהות כתב יד נדיר ומיוחד עם שער מעוטר בכתב יד הצדיק רבי פינחס שטיין תלמיד מהר"ם א"ש. אונגוואר תר"ח-תר"ט [1848-1849].
כולל:, קמיע מבעל חתם סופר ועוד.
פנקס יחיד ומיוחד במינו בכתב יד קדשו של הגאון רבי פינחס שטיין אב"ד סט. מיקלאש בעל שו"ת קנאת פנחס וקנאת פנחס על התורה. אונגוואר תר"ח-תר"ט [1848-1849].
תוכן כתב היד, העתקה נאה של שו"ת מן השמים – קובץ שו"ת של שאלות שהיה שואל רבינו יעקב מקורביל מבעלי התוספות מהשמים בשאלות חלום, עם שער והקדמה והערות מאת רבי פנחס שטיין. במבואו מציין הגר"פ היכן הזכירו הראשונים תשובות אלו וכן הקדמה נוספת בחרוזים.
בארבעה דפים ראשונים ושניים אחרונים:קמיע לקדחת 'שמעתיה לרפואה גמורה בשם הגה"ג מה"ו משה סופר זצ"ל'. חידות ושירים - שירי מוסר השכל ו'רשויות' שחיבר רבי פנחס בעצמו, וכן קינה על פטירת אמו שנפטרה כשהיה בגיל תשע (עם שמה לאה בת פעריל בראשי החרוזות).
בראש כתב היד שני שערים מצוירים. בסופו קולופון מעוטר. בשולי השער חתם רבי פנחס את שמו:נגמר ב' תמוז שנת תר"ח לפ"ק פה אונגוואר יע"א הכותב פינחס בן לאאמ"ו מה"ו ישיע' יאקב שטיין נ"י מכפר פינוויטץ' ובקולופון הוסיף 'ואני בתוך הבאים לכבוד מורי ורבי הרב הגה"ג סיני ועוקר הרים כש"ת מאיר אייזענשטאט נ"י בק"ק אונגוואר'.
בנו ממלא מקומו רבי מאיר שטיין מספר בהקדמת שו"ת קנאת פנחס שאביו הגדול 'עט סופר בידו לכתוב יפה בלשוננו הקדושה' לכן לקחו רבו המהר"ם א"ש לכתוב את מכתביו ולערוך לדפוס את תשובותיו.
[4], כ דף 1811 ס"מ. נייר ירקרק. כתיבה נאה ומסודרת. במצב מצוין, כרוך בכריכת עור חדשה מהודרת.

מחיר פתיחה: $4,000
|
הערכה: $6,000 - $8,000

 שו"ת מן השמים עם הגהות כתב יד נדיר ומיוחד עם שער מעוטר בכתב יד הצדיק רבי פינחס שטיין תלמיד מהר"ם א"ש. אונגוואר תר"ח-תר"ט [1848-1849].

כולל:, קמיע מבעל חתם סופר ועוד.
פנקס יחיד ומיוחד במינו בכתב יד קדשו של הגאון רבי פינחס שטיין אב"ד סט. מיקלאש בעל שו"ת קנאת פנחס וקנאת פנחס על התורה. אונגוואר תר"ח-תר"ט [1848-1849].
תוכן כתב היד, העתקה נאה של שו"ת מן השמים – קובץ שו"ת של שאלות שהיה שואל רבינו יעקב מקורביל מבעלי התוספות מהשמים בשאלות חלום, עם שער והקדמה והערות מאת רבי פנחס שטיין. במבואו מציין הגר"פ היכן הזכירו הראשונים תשובות אלו וכן הקדמה נוספת בחרוזים.
בארבעה דפים ראשונים ושניים אחרונים:
קמיע לקדחת 'שמעתיה לרפואה גמורה בשם הגה"ג מה"ו משה סופר זצ"ל'. חידות ושירים – שירי מוסר השכל ו'רשויות' שחיבר רבי פנחס בעצמו, וכן קינה על פטירת אמו שנפטרה כשהיה בגיל תשע (עם שמה לאה בת פעריל בראשי החרוזות).
בראש כתב היד שני שערים מצוירים. בסופו קולופון מעוטר. בשולי השער חתם רבי פנחס את שמו:
נגמר ב' תמוז שנת תר"ח לפ"ק פה אונגוואר יע"א הכותב פינחס בן לאאמ"ו מה"ו ישיע' יאקב שטיין נ"י מכפר פינוויטץ' ובקולופון הוסיף 'ואני בתוך הבאים לכבוד מורי ורבי הרב הגה"ג סיני ועוקר הרים כש"ת מאיר אייזענשטאט נ"י בק"ק אונגוואר'.
בנו ממלא מקומו רבי מאיר שטיין מספר בהקדמת שו"ת קנאת פנחס שאביו הגדול
'עט סופר בידו לכתוב יפה בלשוננו הקדושה' לכן לקחו רבו המהר"ם א"ש לכתוב את מכתביו ולערוך לדפוס את תשובותיו.
[4], כ דף 1811 ס"מ. נייר ירקרק. כתיבה נאה ומסודרת. במצב מצוין, כרוך בכריכת עור חדשה מהודרת.
מצב מצוין.

×