פריט : 53

מכתב מאת רבי שלמה זלמן ליכטענשטיין אב"ד בעטהלאן והגלילות על כשרות העופות הנשלחים לבודפשט. תש"ב [1942]
מכתב עדות אל מנהלי הלשכה האורתודוכסית בבודפשט בענין כשרות עופות הנשחטים אצל השו"ב בבעטהלאן ונשלחים למכירה בבודפשט'לזאת הנני להודיע שיכולין לסמוך עליו ולקנות ממנו בלי שום חשש ופקפוק – רק על זאת להשגיח שכל עוף הוא נחתם בחותם שלי ואצל כל חבילה (טראנספארט – משלוח) רצוף כתב הכשר ממני, אשר בו יהא נרשם מנין העופות שנשלחו ובאיזה יום ושעה נשחטו...'.
רבי שלמה זלמן ליכטענשטיין אב"ד בעטהלאן והגלילות בן רבי יהודה ליכטענשטיין אב"ד בעטהלאן (בן רבי יעקב קאפיל ליכטנשטיין אב"ד בעטהלאן אחיו של הגה"צ רבי הלל ל"ש מקולומיה) למד בבחרותו אצל הגה"ק בעל 'עצי חיים' בסיגט ואצל דודו רבי יוסף ליכטנשטיין. לאחר שקיבל את רבנות בעטלהאן, השקיע רבות בהרבצת תורה בישיבה שבעיר. עם כניסת הגרמנים הועבר עם בני קהילתו לגיטו בדעש ומשם לאושוויץ, שם נעק"ה בי' סיון תש"ד.
בעטלאהן תש"ב [1942] דף בגודל 1522 ס"מ. מצב טוב .

מחיר פתיחה: $800
|
הערכה: $1,200 - $1,500

מכתב מאת רבי שלמה זלמן ליכטענשטיין אב"ד בעטהלאן והגלילות על כשרות העופות הנשלחים לבודפשט. תש"ב [1942]

מכתב עדות אל מנהלי הלשכה האורתודוכסית בבודפשט בענין כשרות עופות הנשחטים אצל השו"ב בבעטהלאן ונשלחים למכירה בבודפשט
'לזאת הנני להודיע שיכולין לסמוך עליו ולקנות ממנו בלי שום חשש ופקפוק – רק על זאת להשגיח שכל עוף הוא נחתם בחותם שלי ואצל כל חבילה (טראנספארט – משלוח) רצוף כתב הכשר ממני, אשר בו יהא נרשם מנין העופות שנשלחו ובאיזה יום ושעה נשחטו…'.
רבי שלמה זלמן ליכטענשטיין אב"ד בעטהלאן והגלילות בן רבי יהודה ליכטענשטיין אב"ד בעטהלאן (בן רבי יעקב קאפיל ליכטנשטיין אב"ד בעטהלאן אחיו של הגה"צ רבי הלל ל"ש מקולומיה) למד בבחרותו אצל הגה"ק בעל 'עצי חיים' בסיגט ואצל דודו רבי יוסף ליכטנשטיין. לאחר שקיבל את רבנות בעטלהאן, השקיע רבות בהרבצת תורה בישיבה שבעיר. עם כניסת הגרמנים הועבר עם בני קהילתו לגיטו בדעש ומשם לאושוויץ, שם נעק"ה בי' סיון תש"ד.
בעטלאהן תש"ב [1942] דף בגודל 1522 ס"מ. מצב טוב .

×