פריט : 46

דעת קדושים להרה"ק רבי יהודה צבי מראזדול. למברג תר"ט [1849]. דפוס ראשון.

מחיר פתיחה: $800
|
הערכה: $1,200 - $1,500

דעת קדושים להרה"ק רבי יהודה צבי מראזדול. למברג תר"ט [1849]. דפוס ראשון.

ביאורים ורמזים על שבתות ומועדי השנה על פי חכמת האמת מאת הרה"ק רבי יהודה צבי אייכנשטיין מראזדול חתן דודו הרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב ויורשו העיקרי בהנהגת חסידי זידיטשוב.

בראש הספר, הסכמה מופלאה מאת מחותנו הרה"ק רבי חיים מצאנז לבנו רבי יחזקאל אב"ד רוזדול ולימים בשינאווא – חתן המחבר. בין דבריו כותב הרה"ק
מ
צאנז מי אנוכי שפל אנשים להעיד על גודל יקר הערך, אשר כמעט לא זכיתי להבין דבריו הקדושים.

בהמשך הסכמתו קובע הרה"ק מצאנז את שם החיבור דעת קדושים וכותב את טעמו ונימוקו.

למברג תר"ט [1849]. דפוס ראשון. [2], עז דף. 23 ס"מ. חיזוק נייר בשולי השער מצב מצוין. כרוך בכריכת עור חדשה מרשימה.
סטפנסקי ספרי חסידות 133

×