פריט : 33

מכתב בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי ישראל מבויאן
אגרת ברכת מזל טוב מאת הרה"ק רבי ישראל פרידמן – האדמו"ר מבויאן-לייפציג. 
הרה"ק רבי ישראל מבאיאן (תרל"ח-תשי"א) בן הרה"ק רבי יצחק מבאיאן בעל 'פחד יצחק' בהרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה בן הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין. משנת תרע"ז אדמו"ר בוינה, ממנה עבר ללייפציג, בשנת תרצ"ט עלה לא"י, נטמן בעיה"ק צפת. דברי תורתו ואמרותיו הקדושים בקובץ 'משכנותיך ישראל'.

על לידתו ביום א' דסליחות התבטא זקנו הרה"ק מסאדיגורה 'הוא בא לעלם כחסיד ותיק' – המקדימים להסתופף בצל רבם כבר מיום א' דסליחות. נכנס לברית ביום ב' של ראש השנה ונקרא שמו בישראל על שם זקנו הסבא קדישא רבי ישראל מרוז'ין.

יום ו' עש"ק הג' [ערב שבת קודש הגדול] תש"ב. 1522 ס"מ. המכתב מודבק על גבי נייר קרטון עם מסגרת דבק נייר לבין מסביב. חור של מנקב חורים משרדי בראש הבלאנק.

מחיר פתיחה: $1,800
|
הערכה: $2,500 - $3,500

מכתב בחתימת יד קדשו של האדמו"ר רבי ישראל מבויאן

אגרת ברכת מזל טוב מאת הרה"ק רבי ישראל פרידמן – האדמו"ר מבויאן-לייפציג. 

הרה"ק רבי ישראל מבאיאן (תרל"ח-תשי"א) בן הרה"ק רבי יצחק מבאיאן בעל 'פחד יצחק' בהרה"ק רבי אברהם יעקב מסאדיגורה בן הרה"ק רבי ישראל מרוז'ין. משנת תרע"ז אדמו"ר בוינה, ממנה עבר ללייפציג, בשנת תרצ"ט עלה לא"י, נטמן בעיה"ק צפת. דברי תורתו ואמרותיו הקדושים בקובץ 'משכנותיך ישראל'.

על לידתו ביום א' דסליחות התבטא זקנו הרה"ק מסאדיגורה 'הוא בא לעלם כחסיד ותיק' – המקדימים להסתופף בצל רבם כבר מיום א' דסליחות. נכנס לברית ביום ב' של ראש השנה ונקרא שמו בישראל על שם זקנו הסבא קדישא רבי ישראל מרוז'ין.

יום ו' עש"ק הג' [ערב שבת קודש הגדול] תש"ב. 1522 ס"מ. המכתב מודבק על גבי נייר קרטון עם מסגרת דבק נייר לבין מסביב. חור של מנקב חורים משרדי בראש הבלאנק.
נדיר 
×