פריט : 169

מכתב מאת הגאון רבי בנימין זאב וואלף ברייער אב"ד טאב בעל נחלת בנימין.
הגה"צ רבי וואלף ברייער אב"ד טאב היה מגדולי תלמידי הכתב סופר, ומחשובי המשיבים בהונגריה בדורו, זאת ניתן ללמוד מגדולי הרבנים עמם נשא ונתן, וכן מהמובאות הרבות של ספר תשובותיו 'נחלת בנימין' אצל גדולי חכמי הונגריה בדורו.
נולד בשנת תק"צ לאביו רבי יעקב חתן רבי בנימין זאב וואלף אבלס אב"ד טאב, תלמיד הכתב סופר, רבי אהרן זינגר אב"ד מטרסדורף ובעל שואל ומשיב ונשא ונתן עמו בתשובותיו.
משנת תרי"ז אב"ד ראגענדארף ומשנת תרל"א בערך אב"ד טאב עד פטירתו בשנת תרנ"ג. מחיבוריו נדפס השו"ת החשוב נחלת בנימין (פאקש תרמ"ט).
תוכן משלוח ספרו נחלת בנימין לידי אב"ד סאליש [רבי אברהם צבי קליין] ולידי ראשי הקהל.
[1] דף בגודל 1422 ס"מ. כתוב משני צדי הדף.

מחיר פתיחה: $1,000
|
הערכה: $1,500 - $2,000
מכתב מאת הגאון רבי בנימין זאב וואלף ברייער אב"ד טאב בעל נחלת בנימין.
הגה"צ רבי וואלף ברייער אב"ד טאב היה מגדולי תלמידי הכתב סופר, ומחשובי המשיבים בהונגריה בדורו, זאת ניתן ללמוד מגדולי הרבנים עמם נשא ונתן, וכן מהמובאות הרבות של ספר תשובותיו 'נחלת בנימין' אצל גדולי חכמי הונגריה בדורו.
נולד בשנת תק"צ לאביו רבי יעקב חתן רבי בנימין זאב וואלף אבלס אב"ד טאב, תלמיד הכתב סופר, רבי אהרן זינגר אב"ד מטרסדורף ובעל שואל ומשיב ונשא ונתן עמו בתשובותיו.
משנת תרי"ז אב"ד ראגענדארף ומשנת תרל"א בערך אב"ד טאב עד פטירתו בשנת תרנ"ג. מחיבוריו נדפס השו"ת החשוב נחלת בנימין (פאקש תרמ"ט).
תוכן משלוח ספרו נחלת בנימין לידי אב"ד סאליש [רבי אברהם צבי קליין] ולידי ראשי הקהל.
[1] דף בגודל 1422 ס"מ. כתוב משני צדי הדף.

×