פריט : 166

חתימת יד קדשו והגהות בכתב ידו של הגאון הצדיק רבי יצחק אייזיק

מחיר פתיחה: $1,000
|
הערכה: $2,000 - $4,000
חתימת יד קדשו והגהות בכתב ידו של הגאון הצדיק רבי יצחק אייזיק ווייס אב"ד סוואליווע בעל בית יצחק על ספר הרוקח.

בעשרה דפים הראשונים של הספר העוסקים בעניני חסידות ותיקוני תשובה – הערות, תיקונים והגהות בכתב יד קדשו של הגה"ק רבי יצחק אייזיק ווייס אב"ד סוואליווע,

הגאון הקדוש רבי יצחק אייזיק ווייס אב"ד סוואליווע מגאוני וצדיקי הונגריה, גאון עצום בנגלה ובנסתר, חסיד דבוק ברבותיו וערך את ספריהם בחכמת האמת. נולד במונקאטש בשנת תקפ"ד ומילדותו הקדיש עצמו לעבודת ה' בקדושה ובטהרה, קיבל תורה, חסידות וקבלה מפי הגה"ק בעל בני יששכר, רבי יהודה צבי מראזדאל, השר שלום מבעלז ורבי יצחק אייזיק מזידיטשוב.
היה גאון מופלג בחכמת הקבלה וערך את ספרו של רבו הגה"ק מראזדאל עמוד התורה [נמצא כאן בקטלוג] וכן מעיד אחיינו ותלמידו אשר קיבל ממנו הרבה תורה בצעירותו הגה"ק בעל אמרי יוסף מספינקא בהקדמת ספר ליקוטי תורה שדודו הנ"ל ערך וסידר את כתבי רבו רבי יצחק אייזיק מזידיטשוב ועל פי צוואת המהרי"א עברו הכתבים לידו. וז"ל הגאון מהרש"ג בתשובותיו: וכן נהג הרב הגאון המקובל מוהרי"א ז"ל בעהמ"ח בית יצחק על מגילה וידעתי שהיה מקובל כמעט יחיד במדינה בחכמה זו [שו"ת מהרש"ג ח"ג סי' ל].
עשרים שנה שימש כאב"ד סוואליווע וכחמש עשרה ראב"ד מונקאטש עד פטירתו ביום כ"ב אדר תרנ"ד, בהיותו בן שבעים שנה מיום ליום. בהלווייתו הספידו הגאון בעל דרכי תשובה. מחיבוריו נדפסו הספר הנודע בית יצחק על מסכת מגילה, תולדות יצחק ודברי יצחק. 

ספר הרוקח זולקווא תקס"ו [1806] [3], קי דף. 22 ס"מ. דפים רבים היו פגועים מנזקי עש רבים ועברו שיקום והשתלת נייר אמנותית.
חותמות בעלים נוספות: יצחק אלימלך ווידער. מרדכי יהודה זלמן וויזניצער אב"ד אראד.

×