פריט : 164

מכתב בכתב יד רבי חיים יהודה ליב גאלדענבערג אב"ד סוואליווע והגליל 
מכתב בכתב יד וחתימת רבי חיים ליב גאלדענבערג אב"ד סוואליווע והגליל בן הגאון הצדיק רבי שלום גאלדענבערג אב"ד סוואליווע.
הגאון רבי חיים ליב גולדנברג (תרל"ט-תש"ד) רבה האחרון של סוואליווע, בן הגאון רבי שלום גולדנברג אב"ד סוואליווע בעל דברי שלום, ישב על כסא אביו משנת תרע"ח והחזיק בה ישיבה אשר התנהלה באווירה חסידית. [עיין: ישיבות בהונגריה ח"ב עמ' 312-313]
ברכת תודה לארגון תומכי תורה בניו יורק, על משלוח תרומה מניו יורק לישיבתו בסוואליווע.
סוואליווע תרצ"ט [1939]. נייר מסמכים אישי. 1521 ס"מ. קרעים קטנים בשוליים, ללא שום חסרון.

מחיר פתיחה: $500
|
הערכה: $1,000 - $1,500

מכתב בכתב יד רבי חיים יהודה ליב גאלדענבערג אב"ד סוואליווע והגליל 

מכתב בכתב יד וחתימת רבי חיים ליב גאלדענבערג אב"ד סוואליווע והגליל בן הגאון הצדיק רבי שלום גאלדענבערג אב"ד סוואליווע.
הגאון רבי חיים ליב גולדנברג (תרל"ט-תש"ד) רבה האחרון של סוואליווע, בן הגאון רבי שלום גולדנברג אב"ד סוואליווע בעל דברי שלום, ישב על כסא אביו משנת תרע"ח והחזיק בה ישיבה אשר התנהלה באווירה חסידית. [עיין: ישיבות בהונגריה ח"ב עמ' 312-313]
ברכת תודה לארגון תומכי תורה בניו יורק, על משלוח תרומה מניו יורק לישיבתו בסוואליווע.
סוואליווע תרצ"ט [1939]. נייר מסמכים אישי. 1521 ס"מ. קרעים קטנים בשוליים, ללא שום חסרון.
×