פריט : 153

ק"ק ווינא. שאלה בהלכה שנשלחה אל הגאון מהר"ש ענגיל בתוספת דברים בכתב יד וחתימת הגאון רבי חיים געלערנטער אב"ד קיטוב
שאלה סבוכה בכשרות סוכה שהתעורר בה מחלוקת בין רבני וינה ונשלחה קמיה המהר"ש ענגיל שיכריע בדבר. השו"ת נכתב על ידי רבי יחיאל מיכל שפערבער מווינאובשוליה הוסיף מספר שורות הגאון רבי חייםגעלערנטער אב"ד קיטוב והגליל.
הגאון רבי חיים געלערנטער אב"ד קיטוב והגליל (תרי"ז-תרפ"ט) מצאצאי הצדיק רבי ישראל חריף מסאטינוב בעל עטרת תפארת ישראל. בעל שמחת החג, ענג חיים לשבת, פרי עץ חיים על הפרי מגדים ועוד חיבורים רבים וחשובים. נסמך להוראה מגאוני גאליציה בעל בית יצחק, מהרי"א איטינגא ורבי יהודה ליבוש לנדא מסאדיגורה בעל יד יהודה. [עיין עליו באריכות באנציקלופדיה לחכמי גאליציה בערכו.
2 דפים גדולים מקופלים (4 עמודים) בגודל: 2330 ס"מ. [אגב, גם הגאון מהר"ם אריק נזקק לשאלה זו על ידי השואל ראה שו"ת אמרי יושר ח"ב סי' י'].

מחיר פתיחה: $800
|
הערכה: $1,000 - $1,500

ק"ק ווינא. שאלה בהלכה שנשלחה אל הגאון מהר"ש ענגיל בתוספת דברים בכתב יד וחתימת הגאון רבי חיים געלערנטער אב"ד קיטוב

שאלה סבוכה בכשרות סוכה שהתעורר בה מחלוקת בין רבני וינה ונשלחה קמיה המהר"ש ענגיל שיכריע בדבר. השו"ת נכתב על ידי רבי יחיאל מיכל שפערבער מווינא
ובשוליה הוסיף מספר שורות הגאון רבי חיים
געלערנטער אב"ד קיטוב והגליל.
הגאון רבי חיים געלערנטער אב"ד קיטוב והגליל (תרי"ז-תרפ"ט) מצאצאי הצדיק רבי ישראל חריף מסאטינוב בעל עטרת תפארת ישראל. בעל שמחת החג, ענג חיים לשבת, פרי עץ חיים על הפרי מגדים ועוד חיבורים רבים וחשובים. נסמך להוראה מגאוני גאליציה בעל בית יצחק, מהרי"א איטינגא ורבי יהודה ליבוש לנדא מסאדיגורה בעל יד יהודה. [עיין עליו באריכות באנציקלופדיה לחכמי גאליציה בערכו.
2 דפים גדולים מקופלים (4 עמודים) בגודל: 2330 ס"מ. [אגב, גם הגאון מהר"ם אריק נזקק לשאלה זו על ידי השואל ראה שו"ת אמרי יושר ח"ב סי' י'].

×