פריט : 143

מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל מביאלא. ברוקלין תרפ"ט [1929]
הרה"ק רבי מנחם מנדל לנדא מביאלא. (נפטר: תרצ"ז) בן הרה"ק רבי אהרן צבי לנדא מביאלא בן מייסד שולשת ביאלא הרה"ק רבי דובעריש מביאלא ב"ר אברהם מטשכנוב, מגדולי חסידי אלכסנדר וסקרנביץ היה ומשנפטר אביו בשנת תר"ע וסירב לקבל על עצמו את ההנהגה הפצירו בו רבות עד שנעתר לכך. בשנת תרפ"ה היגר לארה"ב והתרכזו סביבו רבים מחסידי פולין. היה עובד את ה' בקדושה וטהרה ובעל צדקה גדול. מכתביו ספר שמש ומגן – זכרון מנחם (ירושלים תשי"ג).
ברוקלין תרפ"ט [1929] 2117 ס"מ. מצב טוב.

מחיר פתיחה: $1,000
|
הערכה: $2,000 - $3,000

מכתב מאת האדמו"ר רבי מנחם מנדל מביאלא. ברוקלין תרפ"ט [1929]

הרה"ק רבי מנחם מנדל לנדא מביאלא. (נפטר: תרצ"ז) בן הרה"ק רבי אהרן צבי לנדא מביאלא בן מייסד שולשת ביאלא הרה"ק רבי דובעריש מביאלא ב"ר אברהם מטשכנוב, מגדולי חסידי אלכסנדר וסקרנביץ היה ומשנפטר אביו בשנת תר"ע וסירב לקבל על עצמו את ההנהגה הפצירו בו רבות עד שנעתר לכך. בשנת תרפ"ה היגר לארה"ב והתרכזו סביבו רבים מחסידי פולין. היה עובד את ה' בקדושה וטהרה ובעל צדקה גדול. מכתביו ספר שמש ומגן – זכרון מנחם (ירושלים תשי"ג).
ברוקלין תרפ"ט [1929] 2117 ס"מ. מצב טוב.

×