פריט : 142

מכתב חידושי תורה – קונטרס ארוך – בכתב יד רבי מנחם נחום גינצבורג אב"ד סוכטשוב. תרכ"ז [1867]
קונטרס חידושי תורה ארוך ובו שאלה בעניני גיטין והערות על שו"ת עדות ביהוסף להגאון רבי יוסף ראזין אב"ד טעלז (ווילנא תרכ"ז).
הגאון רבי מנחם נחום גינצבורג אב"ד סאכטשוב, קראטשוב ווענגראב (נפטר בשנת תרמ"ג) בן הגאון רבי משה אב"ד סעמיאטיטש ב"ר מנחם נחום אב"ד ביאלא ולמעלה בקודש. (ראה סדר יחוסו בראש ספר פני לוי פיעטרקוב תרס"ד לרבי נפתלי פריינד חתן בנו עמ' 6) נודע בשערים בספרי רבני דורו ובפרט בספרי הגאון רבי שלמה קלוגר עמו נשא ונתן רבות. וכן עם הגאון בעל שואל ומשיב [עיין חכמי פולין עמ' רמו].
המכתב נשלח אל חתנו של הגאון מטעלז רבי יצחק יעקב ריינעס אב"ד שוקיאן.
13 עמ'. 1721 ס"מ. כתב יד נאה ומסודר, מצב טוב.

מחיר פתיחה: $500
|
הערכה: $1,000 - $1,500
מכתב חידושי תורה – קונטרס ארוך – בכתב יד רבי מנחם נחום גינצבורג אב"ד סוכטשוב. תרכ"ז [1867]
קונטרס חידושי תורה ארוך ובו שאלה בעניני גיטין והערות על שו"ת עדות ביהוסף להגאון רבי יוסף ראזין אב"ד טעלז (ווילנא תרכ"ז).
הגאון רבי מנחם נחום גינצבורג אב"ד סאכטשוב, קראטשוב ווענגראב (נפטר בשנת תרמ"ג) בן הגאון רבי משה אב"ד סעמיאטיטש ב"ר מנחם נחום אב"ד ביאלא ולמעלה בקודש. (ראה סדר יחוסו בראש ספר פני לוי פיעטרקוב תרס"ד לרבי נפתלי פריינד חתן בנו עמ' 6) נודע בשערים בספרי רבני דורו ובפרט בספרי הגאון רבי שלמה קלוגר עמו נשא ונתן רבות. וכן עם הגאון בעל שואל ומשיב [עיין חכמי פולין עמ' רמו].
המכתב נשלח אל חתנו של הגאון מטעלז רבי יצחק יעקב ריינעס אב"ד שוקיאן.
13 עמ'. 1721 ס"מ. כתב יד נאה ומסודר, מצב טוב.

×