פריט : 140

ספר אמת ליעקב – כתב יד: עם הוספות בכתב יד קדשו של המחבר בעל 'חוות דעת'.
כרך חידושים על אגדות חז"ל ודרשות מאת הגאון המפורסם רבי יעקב לורברבוים אב"ד ליסא בעל חוות דעת ונתיבות המשפט. כתיבת מעתיק נאה משורטטת ומיושרת.עם הוספות בגליון ובין השורות בעצם כתב יד קדשו של המחבר.
דרשה אחת של 5 עמ' עבר עליה המחבר והוסיף בה תיקונים, מחיקות והשלמות של קטעים חדשים
החידושים נכתבו כנראה על ידי תלמידו הגאון רבי יעקב גוטווירטה ממאשציסק שהיה מגדולי תלמידי ה'נתיבות' וכיהן כאב"ד דוקלא (ראה אנציקלופדיה לחכמי גאליציה ח"א עמ' 636)
[35] דפים כתובים משני צדדים, 1823 ס"מ. נייר עבה, מעט בלאי וכתמים, כריכת עור חדשה מהודרת. החידושים נדפסו באמת ליעקב (וארשא תרכ"ה) וחלקם שולבו בחידושיו על התורה ודרשותיו בספר נחלת יעקב (ברסלוי תר"ט)

מחיר פתיחה: $15,000
|
הערכה: $20,000 - $25,000

ספר אמת ליעקב – כתב יד: עם הוספות בכתב יד קדשו של המחבר בעל 'חוות דעת'.

כרך חידושים על אגדות חז"ל ודרשות מאת הגאון המפורסם רבי יעקב לורברבוים אב"ד ליסא בעל חוות דעת ונתיבות המשפט. כתיבת מעתיק נאה משורטטת ומיושרת.
עם הוספות בגליון ובין השורות בעצם כתב יד קדשו של המחבר.
דרשה אחת של 5 עמ' עבר עליה המחבר והוסיף בה תיקונים, מחיקות והשלמות של קטעים חדשים
החידושים נכתבו כנראה על ידי תלמידו הגאון רבי יעקב גוטווירטה ממאשציסק שהיה מגדולי תלמידי ה'נתיבות' וכיהן כאב"ד דוקלא (ראה אנציקלופדיה לחכמי גאליציה ח"א עמ' 636)
[35] דפים כתובים משני צדדים, 1823 ס"מ. נייר עבה, מעט בלאי וכתמים, כריכת עור חדשה מהודרת. החידושים נדפסו באמת ליעקב (וארשא תרכ"ה) וחלקם שולבו בחידושיו על התורה ודרשותיו בספר נחלת יעקב (ברסלוי תר"ט)

×