פריט : 138

מכתב חידושי תורה ארוך בכתב יד גאון רבני ליטא רבי נחום ברוך גינצבורג אב"ד יאנאווא בעל 'מקור ברוך'
מכתב חידושי תורה ארוך – תשובה להערות על ספרו הנודע 'מקור ברוך' בכתב יד הגאון רבי נחום ברוך גינצבורג אב"ד יאנאווא בעל מקור ברוך.
הגאון רבי נחום ברוך גינצבורג (תרמ"ב-תש"א) נשיא ועד רבני ליטא, יושב ראש ועד הישיבות ומגדולי גאוני ליטא בדור החורבן. נודע בעולם התורה על שם ספרו 'מקור ברוך' אשר בו הניח יסודות למדניים גדולים, בעיקר בעניני 'קדשים'. במשך שבע עשרה שנים למד שמנה עשרה שעות ביום ויותר, עמד בקשרי מכתבים עם רבו המובהק רבי איצל'ה פונוביז'ר וכן ביקר לעתים אצל בעל 'אור שמח' שהיה מחבבו ביותר. נהרג מות קדושים בגיטו יאנובה יחד עם בני קהילתו הי"ד
דף גדול: 3321 ס"מ. סימני קיפול.

מחיר פתיחה: $1,000
|
הערכה: $2,500 - $3,000

מכתב חידושי תורה ארוך בכתב יד גאון רבני ליטא רבי נחום ברוך גינצבורג אב"ד יאנאווא בעל 'מקור ברוך'

מכתב חידושי תורה ארוך – תשובה להערות על ספרו הנודע 'מקור ברוך' בכתב יד הגאון רבי נחום ברוך גינצבורג אב"ד יאנאווא בעל מקור ברוך.
הגאון רבי נחום ברוך גינצבורג (תרמ"ב-תש"א) נשיא ועד רבני ליטא, יושב ראש ועד הישיבות ומגדולי גאוני ליטא בדור החורבן. נודע בעולם התורה על שם ספרו 'מקור ברוך' אשר בו הניח יסודות למדניים גדולים, בעיקר בעניני 'קדשים'. במשך שבע עשרה שנים למד שמנה עשרה שעות ביום ויותר, עמד בקשרי מכתבים עם רבו המובהק רבי איצל'ה פונוביז'ר וכן ביקר לעתים אצל בעל 'אור שמח' שהיה מחבבו ביותר. נהרג מות קדושים בגיטו יאנובה יחד עם בני קהילתו הי"ד
דף גדול: 3321 ס"מ. סימני קיפול.
נדיר ביותר.

×