פריט : 90

מכתב מאת הגאון הגדול, גדול פוסקי גאליציה בדורו רבי מאיר אריק אב"ד

מחיר פתיחה: $2,000
|
הערכה: $3,000 - $5,000
מכתב מאת הגאון הגדול, גדול פוסקי גאליציה בדורו רבי מאיר אריק אב"ד טראנוב. וינה תרפ"א (1921)
מכתב ברכה בכתב יד וחתימת הגאון האדיר רבי מאיר אריק אב"ד טראנוב בעל מנחת פתים, אמרי יושר טל תורה ועוד.

גדולי דורו העריצוהו והכתירוהו בכל מיני תהלה כמו: 'שר התורה' (שו"ת אור המאיר לתלמידו המהר"ם שפירא סי' ז) 'נר ישראל פאר הדור' (האדמו"ר הקדושת ציון מבובוב) 'חסידא ופרישא המפורסם בכל קצוי תבל' (הגר"מ זמבא) 'פאר הימים, חמדת הזמנים' (רבי יואל מסאטמר).

מהר"ם אריק (תרט"ו-תרפ"ו) היה ממשיך דרכו של הגאון מהרש"ם כפוסק המובהק של גאליציה, נסמך להוראה מהמהרש"ם ומרבו המובהק בעל 'כוכב מיעקב'. כהמהרש"ם היה חסיד טשורטקוב ושלח פתקאות לבעלזא, נפטר בסוכתו אחר שקדש על היין בליל ט"ו תשרי תרפ"ו, מחיבוריו: שו"ת אמרי יושר, טל תורה, מנחת פתים, שיירי טהרה, ומנחת קנאות.

גלויית דואר מוינה לשם גלה רבי מאיר אריק יחד עם עוד רבני ואדמור"י מזרח גאליציה בימי מלחמת העולם הראשונה.

מצורף: גלויית דואר מאת הרבנית פעריל אריק משנת תרפ"ז. [השם פעריל הוא מרגלית עיין שו"ת אמרי יושר לבעלה המהר"ם אריק ח"א סי' פג].
14X9

×